Iltapäivätoimintaan hakeminen

 

Haku koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019-2020 on ajalla 4.3.2019-25.3.2019.

 

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana, joka sijoittuu helmi-maaliskuulle. Hakuajasta tiedotetaan huoltajia Wilma-järjestelmän sekä kunnan nettisivujen kautta.

Keskitettynä hakuaikana hakemus tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä.

Keskitetyn hakuajan ulkopuolella toimintaan haetaan hakulomakkeella, joka on tulostettavissa lomakkeet -sivulta.

Päätökset iltapäivätoiminnan paikoista ilmoitetaan perheille toukokuun aikana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaan kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti hakuaikana hakeneet 1. vuosiluokan oppilaat. Muiden vuosiluokkien oppilaita on otettu toimintaan erityisin perustein sen verran kuin ryhmissä on ollut tilaa.

Kehitysvammaisten aamuhoidon ja iltapäivätoiminnan sekä hoidollispedagogisen luokan iltapäivätoiminnan ryhmien toimintaan osallistuu useamman vuosiluokan oppilaita ryhmien ikäjakaumasta riippuen.

Kehitysvammaisten aamuhoitoon ja iltapäivätoimintaan haetaan lomakkeella, joka on tulostettavissa Kehitysvammaisten koululaisten aamuhoito- ja ip-hakemus

Nummelan koulussa toimivan hoidollispedagogisen luokan iltapäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa. Tarvetta arvioidaan oppilaskohtaisesti.

Seurakunta ilmoittaa haustaan paikallislehdessä. Lomake löytyy seurakunnan sivulta www.siivensuojassa.net.

Viimeksi päivitetty 06.02.2019

Yhteystiedot

Iltapäivätoimintaan hakemisesta lisätietoja antavat:

Pedagoginen sihteeri Hanna Arvilommi
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vihti.fi
puh. 044-042 1563

Toimistosihteeri Pauliina Saarinen-den Hollander
sähköposti: pauliina.saarinen-den_hollander(at)vihti.fi
puh. 044-042 1183

Iltapäivätoimintaan hakeminen

 

Haku koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019-2020 on ajalla 4.3.2019-25.3.2019.

 

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain erikseen ilmoitettuna hakuaikana, joka sijoittuu helmi-maaliskuulle. Hakuajasta tiedotetaan huoltajia Wilma-järjestelmän sekä kunnan nettisivujen kautta.

Keskitettynä hakuaikana hakemus tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä.

Keskitetyn hakuajan ulkopuolella toimintaan haetaan hakulomakkeella, joka on tulostettavissa lomakkeet -sivulta.

Päätökset iltapäivätoiminnan paikoista ilmoitetaan perheille toukokuun aikana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaan kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti hakuaikana hakeneet 1. vuosiluokan oppilaat. Muiden vuosiluokkien oppilaita on otettu toimintaan erityisin perustein sen verran kuin ryhmissä on ollut tilaa.

Kehitysvammaisten aamuhoidon ja iltapäivätoiminnan sekä hoidollispedagogisen luokan iltapäivätoiminnan ryhmien toimintaan osallistuu useamman vuosiluokan oppilaita ryhmien ikäjakaumasta riippuen.

Kehitysvammaisten aamuhoitoon ja iltapäivätoimintaan haetaan lomakkeella, joka on tulostettavissa Kehitysvammaisten koululaisten aamuhoito- ja ip-hakemus

Nummelan koulussa toimivan hoidollispedagogisen luokan iltapäivätoimintaa järjestetään tarvittaessa. Tarvetta arvioidaan oppilaskohtaisesti.

Seurakunta ilmoittaa haustaan paikallislehdessä. Lomake löytyy seurakunnan sivulta www.siivensuojassa.net.

Viimeksi päivitetty 06.02.2019