Linkit

LINKKEJÄ ERI SIVUSTOILLE

Tietoa neurokognitiivisista vaikeuksista

Autismin kirjon häiriö, adhd, touretten oireyhtymä, ocd ja kielellinen erityisvaikeus:

Linkkinimi

Linkkiosoite

Adhd-liitto ry

Tietoa, oppaita, koulutusta ja vertaistoimintaa

http://www.adhd-liitto.fi/
Adhd-tietoa http://www.adhd-tietoa.fi/
Adhd tutuksi http://adhdtutuksi.fi/

Adhd-keskus

Tietoa ja oppaita

http://www.adhd.bvif.fi/fin/alku/

Suomen Tourette- ja OCD –yhdistys ry

Tietoa, oppaita, koulutusta ja vertaistoimintaa

http://www.tourette.fi/

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Tietoa, oppaita, koulutusta ja vertaistoimintaa

http://www.autismiliitto.fi/

Autismisäätiö

Tietoa, oppaita ja tukipalveluita

http://www.autismisaatio.fi/

Aivoliitto ry

Tietoa, oppaita, koulutusta ja vertaistoimintaa kielellisestä erityisvaikeudesta

http://www.aivoliitto.fi/

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

Tietoa, koulutusta ja vertaistoimintaa Länsi-Uudenmaan alueella. ADHD-liiton, Autismi- ja Aspergerliiton ja Aivoliiton jäsenyhdistys

http://www.neuris.fi/
Käypä hoito –suositus Adhd http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
Käypä hoito –suositus Kielellinen erityisvaikeus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50085

 

Tietoa oppimisvaikeuksista ja oppimisen ja kommunikaation tuesta

Tietoa oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksista. Oppaita ja apuvälineitä oppimisen ja kommunikaation tukeen.

Linkkinimi

Linkkiosoite

LukiMat

Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvaikeuksien oppimis- ja arviointiympäristö

http://www.lukimat.fi/etusivu

Celia

Kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina.

http://www.celia.fi/

Papunet

Kehitysvammaliiton ylläpitämä sivu, jossa kommunikoinnin tuesta ja selkokielestä tietoa, oppaita ja apuvälineitä.

http://papunet.net/

Opike

Oppimisen tukikeskus (Kehitysvammaliitto), joka tarjoaa materiaaleja opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi.

http://www.opike.fi/

Erilaisten oppijoiden liitto ry

Tietoa, oppaita, koulutusta ja vertaistoimintaa lukivaikeuksista.

http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/

Helsingin erilaiset oppijat ry

Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistys, joka tarjoaa tietoa, koulutusta ja tuke oppimisvaikeuksista ja oppimisen apuvälineistä

http://www.lukihero.fi/

Lukineuvola

Tietoa lukivaikeuksista.

http://www.lukineuvola.fi/

Oppimisvaikeus –sivu

Tietoa ja materiaaleja oppimisvaikeuksista ja oppimisen tuesta.

http://www.oppimisvaikeus.fi/index.php

Lukihäiriö –sivu

Pikatesti lukihäiriöstä. Tietoa lukivaikeuksista.

http://www.lukihairio.fi/

 

Tietoa kuntoutusvaihtoehdoista:

Tietoa tutkimuksesta, kuntoutusmuodoista ja neuropsykiatrisesta valmentamisesta. Yhdistysten sivuilta löytyy pääsääntöisesti asiantuntijaluettelo:

Linkkinimi

Linkkiosoite

Psykologiliiton tietopalvelu

Tietoa neuropsykologiasta ja asiantuntijahaku.

http://www.psyli.fi/neuropsykologiluettelo

Sensorisen Integraation Terapian yhdistys ry

Tietoa ja oppaita Sensorisen Integraation terapiasta.

http://www.sity.fi/sensorinen-integraatio/

Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

https://kayttaytymisterapiat.fi/

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo psykodynaamisesta psykoterapiasta.

http://www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi/index.php

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo kognitiivisesta psykoterapiasta.

http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiasta.

http://katyhdistys.fi/terapeutit

Integratiivisen psykoterapian yhdistys ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo integratiivisesta psykoterapiasta.

http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/terapeutit/

Neuropsykiatriset valmentajat ry

Tietoa ja asiantuntijaluettelo neuropsykiatrisesta valmentamisesta.

http://www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/valmentajat.php

 

Tietoa ja tukea mielenterveys- ja päihdeongelmiin

Linkkinimi

Linkkiosoite

Suomen mielenterveysseura

Tietoa ja koulutusta mielenterveydestä.

http://www.mielenterveysseura.fi/fi

Mielenterveystalo –palvelu

Neuvontaa ja apua mielenterveysasioissa.

https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx

Tukinet –palvelu

Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

https://www.tukinet.net/

Mielenterveyden keskusliitto ry

Tietoa ja tukea mielenterveysasioissa ja tietoa paikallisista mielenterveysyhdistyksistä.

http://mtkl.fi/

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Tietoa ja tukea sairastuneen omaisille.

http://www.finfami.fi/

Kuntoutussäätiö

Kuntoutuksen asiantuntijatukea ja tietoa.

http://www.kuntoutussaatio.fi/saatio

Peluuri –palvelu

Maksuton auttava puhelin ja chat peliongelmaisille. Tietoa ja tukea peliongelmista.

http://www.peluuri.fi/

Päihdelinkki –palvelu

Tietoa, testejä ja neuvontaa päihdeongelmista.

http://www.paihdelinkki.fi/

Mieli Maasta ry

Masentuneiden yhdistys. Vertaistukea, koulutusta ja tietoa masennuksesta.

http://mielimaastary.fi/

Lasinen lapsuus –verkkopalvelu

A-klinikkasäätiön tieto- ja tukipalvelu lapsille, joiden arkea varjostaa vanhempien alkoholin käyttö.

http://www.lasinenlapsuus.fi/

 

Muut sivustot lasten, nuorten ja perheiden tukena:

Linkkinimi

Linkkiosoite

Vihdin kunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelut http://www.karviainen.fi/lapset_ja_nuoret

Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry

Tietoa, koulutusta ja vertaistukea omaishoidon asioissa.

http://www.omaishoitajat.fi/

Hiiden Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Vihdin alueella toimiva omaishoitoyhdistys.

http://www.hiidenseudunomaishoitajat.fi/

Kehitysvammaisten tukiliitto, Sosiaaliturvaopas

Opas on hyödyllinen kaikille, jotka tarvitsevat tietoa sosiaaliturvasta.

http://www.kvtl.fi/fi/lakineuvonta/sosiaaliturvaopas/

Apua –verkkopalvelu

Avun ja tuen hakupalvelu

http://www.apua.info/

Lapsiasiavaltuutetun sivusto

Tietoa lapsen oikeuksista.

http://lapsiasia.fi/

Lastensuojelun käsikirja

Lakitietoa lapsen oikeuksista ja lastensuojelusta.

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Ensi- ja turvakotien liitto

Tietoa ja tukea perheen kriisitilanteisiin.

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

Rikosuhripäivystys

Tietoa ja tukea rikoksen uhrille.

http://www.riku.fi/fi/etusivu/

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu

Tietoa, tukea ja neuvontaa.

http://verneri.net/yleis/

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Tietoa ja materiaalia tukipalveluista.

http://www.kvps.fi/kvps/

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt

Tietoa neurovammajärjestöistä ja tapahtumista.

http://www.nv.fi/

Suomen CP-liitto ry

Tietoa, vertaistukea ja koulutusta cp-vammoista.

http://www.cp-liitto.fi/