Oppijan tuki

Yhtenäiskoulumme oppijan tuki

Kuoppiksella jokaisella oppijalla on oikeus sekä onnistumisiin, että epäonnistumisiin. Onnistumisien kautta oivallamme vahvuuksiamme. Epäonnistumisien avulla opimme toimimaan toisin.

Kuoppiksella jokainen oppilas saa sekä oppimisen tukea, että oppilashuollollista tukea.

Yhtenäiskoulussamme toimii

 • 15 pienluokkaa
 • 26 yleisopetuksen luokkaa
 • 17 aineenopettajaa
 • 18 luokanopettajaa
 • 19 erityisopettajaa, joista 4 laaja-alaista erityisopettajaa
 • 35 kouluohjaajaa
 • koulukuraattori / yksilökohtainen oppilashuolto
 • kouluterveydenhoitaja / yksilökohtainen oppilashuolto
 • terveyskeskuspsykologi / yksilökohtainen oppilashuolto
 • opinto-ohjaaja
 • rehtori, yleisopetuksen johtaja sekä erityisopetuksen johtaja

Pedagoginen työryhmä

 • Pedagogiseen työryhmään kuuluvat
  • rehtori Markku Tolvanen
  • yleisopetuksen johtaja Tuija Laukkanen
  • erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila, puheenjohtaja
  • koulukuraattori Milla Brunou-Laurila
  • terveyskeskuspsykologi Tom Dahlqvist
  • tarpeen mukaan kouluterveydenhoitaja Seija Münter, oppilaanohjaaja Maija-Liisa Mertanen sekä laaja-alaiset erityisopettajat
 • Pedagogisen työryhmän tehtävänä on tukea luokkayhteisöjen sekä oppijoiden oppimista, hyvinvointia ja koulussa viihtymistä.
 • Pedagoginen työryhmä tukee oppijoita, huoltajia sekä kasvatushenkilökuntaa oppimispolun varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Työskentelytapa on voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen.
 • Pedagoginen työryhmä käsittelee vuosittain jokaisen luokan oppimiseen liittyvät kuulumiset. Tällöin luokanopettaja, luokanvalvoja tai tiimin opettajat esittelevät luokan tilanteen.
 • Pedagoginen työryhmä kokoontuu lisäksi säännöllisesti joka keskiviikko klo 13.15-15.15. Tällöin opettaja tai kouluohjaaja voi varata työryhmästä ajan oppilaan asioiden käsittelemiseksi. Koulunkäynnin kannalta välttämättömiä oppimiseen liittyviä asioita voidaan käsitellä pedagogisessa työryhmässä ilman huoltajan tai oppilaan lupaakin. Käytännössä huoltajat ovat aina tietoisia siitä, että lapsen asioita käsitellään ryhmässä ja he myös saavat tiedon, millaisia ratkaisuja ryhmässä ehdotettiin. Myös huoltaja voi pyytää, että lapsensa oppimiseen liittyvä asia viedään pedagogisen työryhmän tarkasteltavaksi.

Yksilökohtainen oppilashuolto

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus käyttää maksutta yksilöllisen oppilashuollon palveluja. Näitä ovat kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin sekä terveyskeskuspsykologin palvelut. Huoltaja ei voi näitä kieltää.
 • Kouluterveydenhoitaja Seija Münterillä on päivittäinen vastaanotto. Seija vastaa terveystarkastuksista, terveysneuvonnasta sekä ajanvarauksesta koululääkärille.
 • Koulukuraattori Milla Brunou-Laurilalla on päivittäinen vastaanotto. Milla antaa ajatuksia jäsentävää keskusteluapua sekä neuvontaa.
 • Terveyskeskuspsykologi Tom Dahlqvistilla on koulullamme vastaanotto perjantaisin klo 10-11. Lisäksi Tom käy sopimuksen mukaisesti koulullamme keskustelemassa sekä suorittamassa tutkimuksia.

Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä

 • Tarpeen mukaan oppijalle voidaan muodostaa yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä. Kuoppiksella tätä ryhmää kutsutaan OMA-ryhmäksi. Ryhmä perustetaan silloin, kun on tarpeen keskustella lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä hakea yhdessä ratkaisuja, apua ja tukea. Tapaamisista kirjoitetaan muistiot, joista karttuu oppijan oppilashuoltokertomus.
 • OMA-ryhmään voivat kuulua oppijan ja huoltajien toiveita kuullen koulun henkilökunnan edustajia, oppijan oman verkoston jäseniä sekä asiantuntijoita. OMA-ryhmään kuuluu aina myös oppilashuollon edustaja (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai terveyskeskuspsykologi).

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

 • Kuoppiksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä YTY aloitti toimintansa keväällä 2015.
 • YTY on avoin kaikille koulumme oppijoille, huoltajille sekä henkilökunnan edustajille.
 • YTY kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa. Kokouskutsu lähetetään koteihin sekä henkilökunnalle Wilman välityksellä.
 • YTYn tärkein tavoite on vahvistaa yhteisöllistä yhteisen Kuoppiksen tarinan luomista. YTY haluaa kehittää Kuoppiksen yhteistoimintaa, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Koulun oppijat ovat aivan oleellisessa asemassa YTYn kehittämisessä ja toiminnassa.
 • Kuluvana lukuvuotena koulumme uusiin käytänteisiin kuuluu YTYn aloitteesta säännöllinen, vähintään kuukausittainen luokkakokous kaikissa luokissamme.
 • Kuluvana lukuvuotena yhteinen teemamme on turvallisuus. Oppilaskunnan aloitteesta teeman ympärillä nostetaan erityisesti psyykkinen turvallisuus esille. Erityisesti väärille vastauksille nauraminen ja kaikki muu negatiivinen, ilkeä nauraminen halutaan oppilaskunnan aloitteesta poistaa koulustamme. Oppilaskuntamme näkee, että tässä erityisesti vanhempien oppilaiden nuoremmille pitämät opetustuokiot voisi olla vahva vaikuttamisen keino.

Viimeksi päivitetty 19.08.2016

Oppijan tuki

Yhtenäiskoulumme oppijan tuki

Kuoppiksella jokaisella oppijalla on oikeus sekä onnistumisiin, että epäonnistumisiin. Onnistumisien kautta oivallamme vahvuuksiamme. Epäonnistumisien avulla opimme toimimaan toisin.

Kuoppiksella jokainen oppilas saa sekä oppimisen tukea, että oppilashuollollista tukea.

Yhtenäiskoulussamme toimii

 • 15 pienluokkaa
 • 26 yleisopetuksen luokkaa
 • 17 aineenopettajaa
 • 18 luokanopettajaa
 • 19 erityisopettajaa, joista 4 laaja-alaista erityisopettajaa
 • 35 kouluohjaajaa
 • koulukuraattori / yksilökohtainen oppilashuolto
 • kouluterveydenhoitaja / yksilökohtainen oppilashuolto
 • terveyskeskuspsykologi / yksilökohtainen oppilashuolto
 • opinto-ohjaaja
 • rehtori, yleisopetuksen johtaja sekä erityisopetuksen johtaja

Pedagoginen työryhmä

 • Pedagogiseen työryhmään kuuluvat
  • rehtori Markku Tolvanen
  • yleisopetuksen johtaja Tuija Laukkanen
  • erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila, puheenjohtaja
  • koulukuraattori Milla Brunou-Laurila
  • terveyskeskuspsykologi Tom Dahlqvist
  • tarpeen mukaan kouluterveydenhoitaja Seija Münter, oppilaanohjaaja Maija-Liisa Mertanen sekä laaja-alaiset erityisopettajat
 • Pedagogisen työryhmän tehtävänä on tukea luokkayhteisöjen sekä oppijoiden oppimista, hyvinvointia ja koulussa viihtymistä.
 • Pedagoginen työryhmä tukee oppijoita, huoltajia sekä kasvatushenkilökuntaa oppimispolun varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Työskentelytapa on voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen.
 • Pedagoginen työryhmä käsittelee vuosittain jokaisen luokan oppimiseen liittyvät kuulumiset. Tällöin luokanopettaja, luokanvalvoja tai tiimin opettajat esittelevät luokan tilanteen.
 • Pedagoginen työryhmä kokoontuu lisäksi säännöllisesti joka keskiviikko klo 13.15-15.15. Tällöin opettaja tai kouluohjaaja voi varata työryhmästä ajan oppilaan asioiden käsittelemiseksi. Koulunkäynnin kannalta välttämättömiä oppimiseen liittyviä asioita voidaan käsitellä pedagogisessa työryhmässä ilman huoltajan tai oppilaan lupaakin. Käytännössä huoltajat ovat aina tietoisia siitä, että lapsen asioita käsitellään ryhmässä ja he myös saavat tiedon, millaisia ratkaisuja ryhmässä ehdotettiin. Myös huoltaja voi pyytää, että lapsensa oppimiseen liittyvä asia viedään pedagogisen työryhmän tarkasteltavaksi.

Yksilökohtainen oppilashuolto

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus käyttää maksutta yksilöllisen oppilashuollon palveluja. Näitä ovat kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin sekä terveyskeskuspsykologin palvelut. Huoltaja ei voi näitä kieltää.
 • Kouluterveydenhoitaja Seija Münterillä on päivittäinen vastaanotto. Seija vastaa terveystarkastuksista, terveysneuvonnasta sekä ajanvarauksesta koululääkärille.
 • Koulukuraattori Milla Brunou-Laurilalla on päivittäinen vastaanotto. Milla antaa ajatuksia jäsentävää keskusteluapua sekä neuvontaa.
 • Terveyskeskuspsykologi Tom Dahlqvistilla on koulullamme vastaanotto perjantaisin klo 10-11. Lisäksi Tom käy sopimuksen mukaisesti koulullamme keskustelemassa sekä suorittamassa tutkimuksia.

Yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä

 • Tarpeen mukaan oppijalle voidaan muodostaa yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä. Kuoppiksella tätä ryhmää kutsutaan OMA-ryhmäksi. Ryhmä perustetaan silloin, kun on tarpeen keskustella lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä hakea yhdessä ratkaisuja, apua ja tukea. Tapaamisista kirjoitetaan muistiot, joista karttuu oppijan oppilashuoltokertomus.
 • OMA-ryhmään voivat kuulua oppijan ja huoltajien toiveita kuullen koulun henkilökunnan edustajia, oppijan oman verkoston jäseniä sekä asiantuntijoita. OMA-ryhmään kuuluu aina myös oppilashuollon edustaja (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai terveyskeskuspsykologi).

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

 • Kuoppiksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä YTY aloitti toimintansa keväällä 2015.
 • YTY on avoin kaikille koulumme oppijoille, huoltajille sekä henkilökunnan edustajille.
 • YTY kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa. Kokouskutsu lähetetään koteihin sekä henkilökunnalle Wilman välityksellä.
 • YTYn tärkein tavoite on vahvistaa yhteisöllistä yhteisen Kuoppiksen tarinan luomista. YTY haluaa kehittää Kuoppiksen yhteistoimintaa, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Koulun oppijat ovat aivan oleellisessa asemassa YTYn kehittämisessä ja toiminnassa.
 • Kuluvana lukuvuotena koulumme uusiin käytänteisiin kuuluu YTYn aloitteesta säännöllinen, vähintään kuukausittainen luokkakokous kaikissa luokissamme.
 • Kuluvana lukuvuotena yhteinen teemamme on turvallisuus. Oppilaskunnan aloitteesta teeman ympärillä nostetaan erityisesti psyykkinen turvallisuus esille. Erityisesti väärille vastauksille nauraminen ja kaikki muu negatiivinen, ilkeä nauraminen halutaan oppilaskunnan aloitteesta poistaa koulustamme. Oppilaskuntamme näkee, että tässä erityisesti vanhempien oppilaiden nuoremmille pitämät opetustuokiot voisi olla vahva vaikuttamisen keino.

Viimeksi päivitetty 19.08.2016