Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut . Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita oppimistilanteissa myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, joiden suunnittelussa voidaan hyödyntää eri asiantuntijoita.

Lisäksi on suunniteltava myös muut tukitoimet, kuten oppilaan sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

Avustajan, Vihdissä kouluohjaajan, antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Kouluohjaaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Koulun opetusryhmien ja oppilaiden tulkitsemis- ja avustajapalvelujen (kouluohjaajien) kokonaistarvetta arvioidaan kuntatasolla sivistyskeskuksen hallinnon ja koulujen rehtoreiden yhteistyössä. Tällä pyritään huolehtimaan resurssin tasapuolisesta kohdentamisesta kunnan sisällä. Resurssin tarvetta kartoitetaan lisäksi alueellisissa monialaisissa oppilashuollon työryhmissä. Koulun tasolla tulkitsemis- ja avustajapalveluiden kohdentamisesta tarpeen mukaan vastaa rehtori.

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut . Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita oppimistilanteissa myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, joiden suunnittelussa voidaan hyödyntää eri asiantuntijoita.

Lisäksi on suunniteltava myös muut tukitoimet, kuten oppilaan sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja oppilaan mahdollisesti tarvitsemat apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

Avustajan, Vihdissä kouluohjaajan, antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Kouluohjaaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan kuntoutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukaisesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä tilanteissa.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Koulun opetusryhmien ja oppilaiden tulkitsemis- ja avustajapalvelujen (kouluohjaajien) kokonaistarvetta arvioidaan kuntatasolla sivistyskeskuksen hallinnon ja koulujen rehtoreiden yhteistyössä. Tällä pyritään huolehtimaan resurssin tasapuolisesta kohdentamisesta kunnan sisällä. Resurssin tarvetta kartoitetaan lisäksi alueellisissa monialaisissa oppilashuollon työryhmissä. Koulun tasolla tulkitsemis- ja avustajapalveluiden kohdentamisesta tarpeen mukaan vastaa rehtori.

Viimeksi päivitetty 06.04.2016