Sähköiset hakemukset ja lomakkeet

Jätä sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, varhaiskasvatuskerhoon tai palvelusetelihakemus tästä linkistä

eAsioinnista löytyvät sähköiset hakemukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, varhaiskasvatuskerhoihin ja palvelusetelille.

Varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet
Täytä lomake huolellisesti, sillä se auttaa lapsesi asian käsittelyä. Kirjaa hakemukseen sähköpostiosoitteesi sähköisen päätöksen lähettämistä varten.

Hakemus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos hoidon tarve johtuu työttömän työnhakijan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Lähetetty hakemus on voimassa vuoden lähettämispäivästä lukien. Huoltajat voivat esittää toiveita hoitomuodosta ja -paikasta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivisin 4 tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen.

Palvelusetelihakemus
Palveluseteliä voivat hakea huoltajat, joiden lapset käyttävät yksityisen päiväkodin palveluita. Palveluseteliä ei voi saada samanaikaisesti Kelan myöntämän yksityisen hoidon tuen kanssa. Palvelusetelin arvo lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Viimeksi päivitetty 07.09.2018

Yhteystiedot

Vihdin kunta varhaiskasvatuksen hallinto
Asemantie 30
PL 13 (postiosoite)
03101 NUMMELA

Palvelupäällikkö Kirsi Palva-aho
(09) 42583581
044 467 5232

Sähköiset hakemukset ja lomakkeet

Jätä sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, varhaiskasvatuskerhoon tai palvelusetelihakemus tästä linkistä

eAsioinnista löytyvät sähköiset hakemukset varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, varhaiskasvatuskerhoihin ja palvelusetelille.

Varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet
Täytä lomake huolellisesti, sillä se auttaa lapsesi asian käsittelyä. Kirjaa hakemukseen sähköpostiosoitteesi sähköisen päätöksen lähettämistä varten.

Hakemus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos hoidon tarve johtuu työttömän työnhakijan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Lähetetty hakemus on voimassa vuoden lähettämispäivästä lukien. Huoltajat voivat esittää toiveita hoitomuodosta ja -paikasta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivisin 4 tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen.

Palvelusetelihakemus
Palveluseteliä voivat hakea huoltajat, joiden lapset käyttävät yksityisen päiväkodin palveluita. Palveluseteliä ei voi saada samanaikaisesti Kelan myöntämän yksityisen hoidon tuen kanssa. Palvelusetelin arvo lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Viimeksi päivitetty 07.09.2018