Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuun käyttöönotto Vihdin varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen

 Hoitopaikkatakuusopimus

Hoitopaikkatakuu takaa lapselle pääsyn tuttuun päiväkotiin pidemmän poissaolon, esim. vanhempainvapaan, vuorotteluvapaan, työttömyysjakson, hoitovapaan tms. jälkeen. Vihdin varhaiskasvatus ottaa käyttöön hoitopaikkatakuun 1.8.2017 alkaen. Hoitopaikkatakuu koskee vain Vihtiläisiä kunnallisten päiväkotien asiakkaita. Hoitopaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa. Huoltajat voivat luopua sopimuksella lapsensa hoitopaikasta määräaikaisesti ja lapsi voi myöhemmin palata samaan hoitopaikkaan.

Perheellä on mahdollisuus käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluita sekä saada lasten kotihoidontukea, mikäli myöntämisen kriteerit (KELA) muutoin täyttyvät.

Vihdin kunta sitoutuu osoittamaan hoidon keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan samasta päiväkodista, jossa lapsi on aiemmin ollut seuraavin edellytyksin:

 • Hoitopaikkatakuu sopimuksia tehdään siten, että hoitopaikkatakuu voi toteutua ensimmäisen kerran 1.8.2018 alkaen.
 • Lapsen varhaiskasvatuksen jatkuttua vähintään neljä kuukautta huoltajat voivat keskeyttää hoidon tilapäisesti.
 • Hoidon keskeytyksestä laaditaan kirjallinen sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen minimi kesto on neljä kuukautta. Hoitopaikkasopimuksen huoltajan kanssa tekee päiväkodin johtaja.
 • Paikkakunnalta pois muutto ei ole peruste tilapäiseen keskeytykseen.
 • Hoitopaikkatakuu sopimuksen edellytyksenä on, että lapsi palaa hoitoon seuraavan toimintavuoden elo- tai syyskuussa (1.8.–30.9.), ei kesken toimintavuoden.
 • Huoltajat ilmoittavat lapsen paluusta hoitopaikkaan tai keskeytyksen jatkumisesta seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.–31.7.) päiväkodin johtajalle kirjallisesti tai sähköpostilla aina vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
 • Hoitopaikkatakuu päättyy esiopetusvuoden alkaessa eikä näin ollen koske esiopetuspaikkaa eikä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta.
 • Hoitopaikkatakuu ei koske vuorohoitoa, mikäli lapsen vuorohoidontarve on poistunut.
 • Sopimus raukeaa, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa huoltajan äkillisen työllistymisen tai opiskelun aloittamisen vuoksi kesken toimintavuoden. Tällöin huoltajien tulee hakea lapselle päivähoitopaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti.

 

Viimeksi päivitetty 05.04.2018

Yhteystiedot

Lisätietoja päiväkodinjohtajilta

Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuun käyttöönotto Vihdin varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen

 Hoitopaikkatakuusopimus

Hoitopaikkatakuu takaa lapselle pääsyn tuttuun päiväkotiin pidemmän poissaolon, esim. vanhempainvapaan, vuorotteluvapaan, työttömyysjakson, hoitovapaan tms. jälkeen. Vihdin varhaiskasvatus ottaa käyttöön hoitopaikkatakuun 1.8.2017 alkaen. Hoitopaikkatakuu koskee vain Vihtiläisiä kunnallisten päiväkotien asiakkaita. Hoitopaikkatakuu ei koske perhepäivähoitoa. Huoltajat voivat luopua sopimuksella lapsensa hoitopaikasta määräaikaisesti ja lapsi voi myöhemmin palata samaan hoitopaikkaan.

Perheellä on mahdollisuus käyttää hoitopaikkatakuun aikana avoimen varhaiskasvatuksen palveluita sekä saada lasten kotihoidontukea, mikäli myöntämisen kriteerit (KELA) muutoin täyttyvät.

Vihdin kunta sitoutuu osoittamaan hoidon keskeyttäneelle lapselle hoitopaikan samasta päiväkodista, jossa lapsi on aiemmin ollut seuraavin edellytyksin:

 • Hoitopaikkatakuu sopimuksia tehdään siten, että hoitopaikkatakuu voi toteutua ensimmäisen kerran 1.8.2018 alkaen.
 • Lapsen varhaiskasvatuksen jatkuttua vähintään neljä kuukautta huoltajat voivat keskeyttää hoidon tilapäisesti.
 • Hoidon keskeytyksestä laaditaan kirjallinen sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Keskeytyksen minimi kesto on neljä kuukautta. Hoitopaikkasopimuksen huoltajan kanssa tekee päiväkodin johtaja.
 • Paikkakunnalta pois muutto ei ole peruste tilapäiseen keskeytykseen.
 • Hoitopaikkatakuu sopimuksen edellytyksenä on, että lapsi palaa hoitoon seuraavan toimintavuoden elo- tai syyskuussa (1.8.–30.9.), ei kesken toimintavuoden.
 • Huoltajat ilmoittavat lapsen paluusta hoitopaikkaan tai keskeytyksen jatkumisesta seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.–31.7.) päiväkodin johtajalle kirjallisesti tai sähköpostilla aina vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
 • Hoitopaikkatakuu päättyy esiopetusvuoden alkaessa eikä näin ollen koske esiopetuspaikkaa eikä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta.
 • Hoitopaikkatakuu ei koske vuorohoitoa, mikäli lapsen vuorohoidontarve on poistunut.
 • Sopimus raukeaa, mikäli lapsi tarvitsee hoitoa huoltajan äkillisen työllistymisen tai opiskelun aloittamisen vuoksi kesken toimintavuoden. Tällöin huoltajien tulee hakea lapselle päivähoitopaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti.

 

Viimeksi päivitetty 05.04.2018