Palveluseteli

Vihdin yksityisessä päiväkotihoidossa perhekohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelu-sopimuksessa sovitun kuukausittaisen hoitoajan perusteella. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus koskee lisäksi perheitä, joissa toinen sisarus on kunnallisessa päivähoidossa.

Vihdissä tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy lasten ja nuorten lautakunnan määrittelemän suurimman arvon mukaan. Enimmäisarvon määrittelyperusteena käytetään 3-6-vuotiaan lapsen kokopäivähoitopaikan hintaa. Perushinta enintään 830€

Lapsen iän ja hoidon tarpeen mukainen kerroin
Ikäkerroin:
Alle 3-vuotiaat 1,4 (max 1162€/kk)
3 vuotta täyttänyt lapsi 1 (max 830€/kk)

Hoitoaikakerroin:
Lapselle on varattu hoitoa yli 147h/kk 1,0
Lapselle on varattu hoitoa yli 105h/kk ja enintään 147h/kk 0,8
Lapselle on varattu hoitoa yli 84h/kk ja enintään 105h/kk 0,6
Lapselle on varattu hoitoa enintään 84h/kk 0,5

Erilliskorvaus esiopetuksesta 0,5
Esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus 1,0

Esioppilaan asiakasmaksu määräytyy esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntimäärän mukaan seuraavasti:
Lapselle on varattu hoitoa yli 147h/kk, 95 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa yli 105h/kk ja enintään 147h/kk, 80 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa yli 84h/kk ja enintään 105h/kk, 70 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa enintään 84h/kk, 60 % kokopäivämaksusta

Huomioithan, että palvelun kokonaishinta muodostuu palvelusetelin arvosta, asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta asiakasmaksusta sekä asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta omavastuuosuudesta (ei kaikilla palveluntuottajilla).

Palvelusetelin arvosta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Päätös on voimassa enintään sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan lapsen siirtyessä esiopetukseen. Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:ssä säädetään viranomaisten oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja määrättäessä.

Vihdin kunnassa tehdään päätös lapsikohtaisesta tulosidonnaisesta palvelusetelin arvosta, josta asiakkaalle toimitetaan kirjallinen päätös. Perheen tulee toimittaa tulotiedot palvelusetelin määrittämistä varten osoitteeseen:
Vihdin kunta/varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.
Päivähoidon tuottajalle toimitetaan ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa perheen tulotietoja ei mainita. Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta lähetetään asiakkaalle tiedoksi kirjeellä.

Palvelusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen vähintään kymmenen (10 %) prosentin muutos. Perheen tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista päättäneelle viranomaiselle, jos perheen tulot, perhesuhteet (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai avioliiton/avoliiton vuoksi, lapsen huoltajuus muuttuu) tai sovittu palveluntarve muuttuu.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1.8.2018 alkaen

Asiakkaan ja palveluntuottajan tekemä palvelusopimus, jonka määrää palvelusetelin maksimiarvon.

Ohje yksityisen päivähoidon palvelusetelihakemuksen täyttämiseen

Palveluseteliä haetaan eAsioinnin kautta.

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta täytetään oma palvelusetelihakemus.

Kirjautumisen jälkeen avautuu palvelusetelihakemus.

Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
Kun lomake on täytetty, paina lähetä-painiketta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus. Tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen. Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ole hyvä ja ilmoita siitä sähköpostilla varhaiskasvatus(ät)vihti.fi.

Ohjeita sähköisen palvelusetelihakemuksen täyttämiseen

1. Lapsen henkilötiedot
Osoite: Lapsen nykyinen osoite.
Mahdollinen tuleva osoite ja selvitys muuttoon liittyvistä asioista merkitään hakemuksen lisätietoja kohtaan.

2. Huoltajan henkilötiedot
Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Merkitkää sama huoltaja 1. huoltajaksi perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Puhelinnumero: numero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa.

3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
Lisätkää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa palvelusetelin arvoon.

4. Maksulaskuri
Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

5. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja –aika
Toimintamuoto: Valitkaa päiväkoti
Hoitopaikka: Valitkaa yksityinen päiväkoti
Hoitomuoto: valitkaa kokopäivähoito (hoitopäivän pituus on yli 5 h/päivä) tai osa-päivähoito (hoitopäivän pituus on aina enintään 5 h/ päivä) Hoitopäivän pituus vaikuttaa palvelusetelin arvoon.
Tuntimäärä: kirjatkaa kuukausittainen hoidon maksimituntimäärä
Hoidon tarve ajalle: merkatkaa hoidon alkamispäivämäärä, päättyen päivämäärä ei ole pakollinen

6. Lapsen terveydentila
Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve.
Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Vihdin kunta / varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.

7. Lisäselvitykset
Lapsellenne hoitopaikan myöntäneen yksityisen palveluntuottajan yhteystiedot tulee kirjata tähän kohtaan, mikäli hoitopaikka on myönnetty.
Toimittakaa tulotiedot palvelusetelin arvon määrittämistä varten osoitteeseen: Vihdin kunta / varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.
Kirjoittakaa lisäselvityksiin, mikäli hyväksytte palvelusetelin korkeimman omavastuuosuuden. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

 

Viimeksi päivitetty 13.06.2018

Yhteystiedot

Logo-parastapalvelua

http://www.parastapalvelua.fi

Vertaile palveluntuottajien hintoja

Lisätietoja palvelusetelistä;
Palvelupäällikkö Kirsi Palva-aho
044 467 5232
kirsi.palva-aho(ät) vihti.fi

 

 

Palveluseteli

Vihdin yksityisessä päiväkotihoidossa perhekohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelu-sopimuksessa sovitun kuukausittaisen hoitoajan perusteella. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus koskee lisäksi perheitä, joissa toinen sisarus on kunnallisessa päivähoidossa.

Vihdissä tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy lasten ja nuorten lautakunnan määrittelemän suurimman arvon mukaan. Enimmäisarvon määrittelyperusteena käytetään 3-6-vuotiaan lapsen kokopäivähoitopaikan hintaa. Perushinta enintään 830€

Lapsen iän ja hoidon tarpeen mukainen kerroin
Ikäkerroin:
Alle 3-vuotiaat 1,4 (max 1162€/kk)
3 vuotta täyttänyt lapsi 1 (max 830€/kk)

Hoitoaikakerroin:
Lapselle on varattu hoitoa yli 147h/kk 1,0
Lapselle on varattu hoitoa yli 105h/kk ja enintään 147h/kk 0,8
Lapselle on varattu hoitoa yli 84h/kk ja enintään 105h/kk 0,6
Lapselle on varattu hoitoa enintään 84h/kk 0,5

Erilliskorvaus esiopetuksesta 0,5
Esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus 1,0

Esioppilaan asiakasmaksu määräytyy esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntimäärän mukaan seuraavasti:
Lapselle on varattu hoitoa yli 147h/kk, 95 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa yli 105h/kk ja enintään 147h/kk, 80 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa yli 84h/kk ja enintään 105h/kk, 70 % kokopäivämaksusta
Lapselle on varattu hoitoa enintään 84h/kk, 60 % kokopäivämaksusta

Huomioithan, että palvelun kokonaishinta muodostuu palvelusetelin arvosta, asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta asiakasmaksusta sekä asiakkaan palveluntuottajalle maksamasta omavastuuosuudesta (ei kaikilla palveluntuottajilla).

Palvelusetelin arvosta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Päätös on voimassa enintään sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Palvelusetelin arvoa tarkistetaan lapsen siirtyessä esiopetukseen. Viranomaisten oikeuteen saada tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:ssä säädetään viranomaisten oikeudesta saada tietoja asiakasmaksuja määrättäessä.

Vihdin kunnassa tehdään päätös lapsikohtaisesta tulosidonnaisesta palvelusetelin arvosta, josta asiakkaalle toimitetaan kirjallinen päätös. Perheen tulee toimittaa tulotiedot palvelusetelin määrittämistä varten osoitteeseen:
Vihdin kunta/varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.
Päivähoidon tuottajalle toimitetaan ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa perheen tulotietoja ei mainita. Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta lähetetään asiakkaalle tiedoksi kirjeellä.

Palvelusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen vähintään kymmenen (10 %) prosentin muutos. Perheen tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista päättäneelle viranomaiselle, jos perheen tulot, perhesuhteet (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai avioliiton/avoliiton vuoksi, lapsen huoltajuus muuttuu) tai sovittu palveluntarve muuttuu.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1.8.2018 alkaen

Asiakkaan ja palveluntuottajan tekemä palvelusopimus, jonka määrää palvelusetelin maksimiarvon.

Ohje yksityisen päivähoidon palvelusetelihakemuksen täyttämiseen

Palveluseteliä haetaan eAsioinnin kautta.

Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman/huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta täytetään oma palvelusetelihakemus.

Kirjautumisen jälkeen avautuu palvelusetelihakemus.

Ponnahdusikkunoiden käyttö saattaa olla estetty. Klikkaa ilmoituspalkkia ja salli ponnahdusikkunoiden käyttö tilapäisesti.
Kun lomake on täytetty, paina lähetä-painiketta. Onnistuneesta lähetyksestä tulee näytölle kuittaus. Tulosta tai tallenna hakemus sen lähettämisen jälkeen. Tuolloin hakemukseen on tallentunut sen lähettämisajankohta.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit tehdä uuden hakemuksen joko kopioimalla jo tehdyn hakemuksen tiedot tai avaamalla uuden, tyhjän hakemuksen. Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, ole hyvä ja ilmoita siitä sähköpostilla varhaiskasvatus(ät)vihti.fi.

Ohjeita sähköisen palvelusetelihakemuksen täyttämiseen

1. Lapsen henkilötiedot
Osoite: Lapsen nykyinen osoite.
Mahdollinen tuleva osoite ja selvitys muuttoon liittyvistä asioista merkitään hakemuksen lisätietoja kohtaan.

2. Huoltajan henkilötiedot
Ohjelma tuo 1. huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Merkitkää sama huoltaja 1. huoltajaksi perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Puhelinnumero: numero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa.

3. Muiden perheenjäsenten henkilötiedot
Lisätkää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa palvelusetelin arvoon.

4. Maksulaskuri
Muiden perheenjäsenten tiedot pitää olla avattuna ennen kuin maksulaskuria voidaan käyttää.

5. Toivottu päivähoitomuoto, hoitopaikka ja –aika
Toimintamuoto: Valitkaa päiväkoti
Hoitopaikka: Valitkaa yksityinen päiväkoti
Hoitomuoto: valitkaa kokopäivähoito (hoitopäivän pituus on yli 5 h/päivä) tai osa-päivähoito (hoitopäivän pituus on aina enintään 5 h/ päivä) Hoitopäivän pituus vaikuttaa palvelusetelin arvoon.
Tuntimäärä: kirjatkaa kuukausittainen hoidon maksimituntimäärä
Hoidon tarve ajalle: merkatkaa hoidon alkamispäivämäärä, päättyen päivämäärä ei ole pakollinen

6. Lapsen terveydentila
Merkitkää tähän lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve.
Kirjalliset lausunnot lähetetään osoitteeseen: Vihdin kunta / varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.

7. Lisäselvitykset
Lapsellenne hoitopaikan myöntäneen yksityisen palveluntuottajan yhteystiedot tulee kirjata tähän kohtaan, mikäli hoitopaikka on myönnetty.
Toimittakaa tulotiedot palvelusetelin arvon määrittämistä varten osoitteeseen: Vihdin kunta / varhaiskasvatus, PL 13, 03101 Nummela.
Kirjoittakaa lisäselvityksiin, mikäli hyväksytte palvelusetelin korkeimman omavastuuosuuden. Tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

 

Viimeksi päivitetty 13.06.2018