Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkotihoidossa  Vihdin kunta tukee hoitoa palvelusetelillä.

Lasten yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahan päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Hoidon tuottaja voi olla:

Lasten päivähoidosta annetun lain mukaisen ilmoituksen tehnyt yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa. Yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta, ei kuitenkaan saman perheen jäsen.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25 €/lapsi. Hoitoraha maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitorahaa maksetaan 63,38€/kk, jos lapsi yksityisen hoidon ohella on kunnan järjestämässä osapäiväisessä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa tai aloittaa peruskoulun 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen lainmuutoksessa 1.8.2016 alkaen yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy sen mukaan, onko lapsella 20 tuntia laajempi varhaiskasvatusoikeus vai enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus. Lapselle, jolla on yli 20 h/vko varhaiskasvatusoikeus, yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25€/kk/lapsi ja tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/kk/lapsi sekä kuntalisä.

Lapselle, jolla on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 h/vko, hoitoraha on 63,38 €/kk/lapsi ja mahdollinen puolitettu tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä.

Hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta tukeen oikeutetusta alle kouluikäisestä lapsesta.

Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden/lasten osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tästä tekee se, jos perheellä/lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi on oikeus täyteen varhaiskasvatukseen, niin tämän päättää kunta. Kela tarvitsee tästä päätöksestä tiedon.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä yli 20 tunnin hoitoaika viikossa (täysi varhaiskasvatusoikeus)

Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona 170 €/kk/lapsi
Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona, esikoululainen 85 €/kk/lapsi

Perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan.

Useampi perhe voi palkata yhteisesti hoitajan kotiin hoitamaan perheen lapsia, kun lasten lukumäärä yhteensä on korkeintaan 4 alle kouluikäistä lasta ja lisäksi voi olla yksi koululainen tai esiopetuksessa oleva 6-vuotias lapsi

220 €/kk/lapsi

 

110 €/kk/esikoululainen

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä enintään 20 tunnin hoitoaika viikossa (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus), ei koske esiopetusikäistä lasta

Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona 100 €/kk/lapsi
Perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan 135 €/kk/lapsi

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta,
lisätietoja p. (09) 020 435 0570.
Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta löydät myös Kelan Internet-sivuilta, jossa on saatavilla myös hakulomake.

Jos perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan, ennen työsuhteen alkua on saatava kunnan hyväksyntä ko. hoidolle.
Vihdin kunta ei tee hyväksyntää takautuvasti.
Tässä tapauksessa ota yhteys palvelupäällikkö Kirsi Palva-ahoon, 044 467 5232, kirsi.palva-aho(ät)vihti.fi.

Viimeksi päivitetty 07.09.2018

Yksityisen hoidon tuki

Jos lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkotihoidossa  Vihdin kunta tukee hoitoa palvelusetelillä.

Lasten yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahan päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun.

Hoidon tuottaja voi olla:

Lasten päivähoidosta annetun lain mukaisen ilmoituksen tehnyt yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa. Yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta, ei kuitenkaan saman perheen jäsen.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25 €/lapsi. Hoitoraha maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitorahaa maksetaan 63,38€/kk, jos lapsi yksityisen hoidon ohella on kunnan järjestämässä osapäiväisessä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa tai aloittaa peruskoulun 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen lainmuutoksessa 1.8.2016 alkaen yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy sen mukaan, onko lapsella 20 tuntia laajempi varhaiskasvatusoikeus vai enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus. Lapselle, jolla on yli 20 h/vko varhaiskasvatusoikeus, yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 172,25€/kk/lapsi ja tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/kk/lapsi sekä kuntalisä.

Lapselle, jolla on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 h/vko, hoitoraha on 63,38 €/kk/lapsi ja mahdollinen puolitettu tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä.

Hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta tukeen oikeutetusta alle kouluikäisestä lapsesta.

Kela tutkii varhaiskasvatuksen laajuuden yksityisen hoidon tukea saavien perheiden/lasten osalta ja maksaa tukea tämän mukaan. Poikkeuksen tästä tekee se, jos perheellä/lapsella on erityinen tarve, jonka vuoksi on oikeus täyteen varhaiskasvatukseen, niin tämän päättää kunta. Kela tarvitsee tästä päätöksestä tiedon.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä yli 20 tunnin hoitoaika viikossa (täysi varhaiskasvatusoikeus)

Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona 170 €/kk/lapsi
Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona, esikoululainen 85 €/kk/lapsi

Perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan.

Useampi perhe voi palkata yhteisesti hoitajan kotiin hoitamaan perheen lapsia, kun lasten lukumäärä yhteensä on korkeintaan 4 alle kouluikäistä lasta ja lisäksi voi olla yksi koululainen tai esiopetuksessa oleva 6-vuotias lapsi

220 €/kk/lapsi

 

110 €/kk/esikoululainen

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrä enintään 20 tunnin hoitoaika viikossa (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus), ei koske esiopetusikäistä lasta

Yksityinen perhepäivähoito hoitajan kotona 100 €/kk/lapsi
Perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan 135 €/kk/lapsi

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta,
lisätietoja p. (09) 020 435 0570.
Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta löydät myös Kelan Internet-sivuilta, jossa on saatavilla myös hakulomake.

Jos perhe palkkaa kotiin työsuhteisen hoitajan, ennen työsuhteen alkua on saatava kunnan hyväksyntä ko. hoidolle.
Vihdin kunta ei tee hyväksyntää takautuvasti.
Tässä tapauksessa ota yhteys palvelupäällikkö Kirsi Palva-ahoon, 044 467 5232, kirsi.palva-aho(ät)vihti.fi.

Viimeksi päivitetty 07.09.2018