Opiskelun tuki

Osa lukion aloittavista opiskelijoista on valmiita lukiourakkaan, mutta suuri osa tarvitsee aikuisen tukea. Kotien on helpompi tukea opiskelijaa, kun huoltajat tuntevat nykylukion käytänteet, mahdollisuudet ja vaatimukset. Ohessa joitakin vinkkejä, mitä huoltajat voivat tehdä tukeakseen nuoren opiskelua:

 • Perehdy nykylukioon ja Vihdin lukion käytänteisiin näiden sivujen tai Opinto-oppaan kautta.
 • Auta nuorta ajankäytön suunnittelussa. Seuraa päivittäisten kotitehtävien tekemistä, neuvo aikatauluasioissa ja seuraa aikataulun toteutumista. Varmista, että nuori aloittaa projektityöt ajoissa.
 • Ole kiinnostunut. Keskustelkaa päivän tapahtumista, nuoren tekemisistä ja ystävyyssuhteista. Lukiolaisteltakin voi hyvin kysyä, miten koulupäivä meni ja tapahtuiko mitään erityistä.
 • Seuraa nuoren jaksamista ja opiskelumotivaatiota. Kysele opiskelun sujumisesta, vaativuudesta, työmäärästä – siitä, miltä lukio-opiskelu tuntuu.
 • Seuraa Wilmaa. Joskus Wilma on ensimmäinen paikka, joka viestii nuoren tuentarpeesta. Siksi olisi hyvä, että huoltajat ovat laittaneet Wilman asetuksiin sähköposti-ilmoituksen, joka kertoo uusista merkinnöistä. Huoltajien on hyvä tarkkailla arvosanoja ja suoritettujen kurssien kertymää; runsaat K-, O- ja E-merkinnät ovat aina huolenaiheita.
 • Varmista, että nuori malttaa levätä riittävästi.
 • Ota yhteyttä ryhmänohjaajaan, mikäli huomaat muutoksen opiskelijan motivaatiossa, olemuksessa, ystävyyssuhteissa, opintomenestyksessä tms.

Vihdin lukion opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukitoimia lukio-opiskelun sujuvoittamiseksi.

Lukion aloittaville järjestetään kahden ensimmäisen jakson aikana lukio-opintoihin orientoiva kokonaisuus, jossa opiskeljat saavat tietoa paitsi lukio-opinnoista myös erilaisista tukipalveluista ja Vihdin lukion yhteistyötahoista. Yhtenä osana orientoivia opintoja on monipuolinen tvt-taitojen ja digiosaamisen osuus, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tietoteknistä osaamista.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana halukkailla on mahdollisuus osallistua lukitestiin. Testiin ilmoittaudutaan ryhmänohjaajan kautta. Niillä opiskelijoilla, joilla testeissä paljastuu tai on ennalta tiedossa lukivaikeus, on mahdollisuus saada rehtorin päätöksellä lisäaikaa kurssikokeisiin. Jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea, myös ylioppilaskirjoituksiin on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä.

Äidinkielessä, englannissa ja ruotsin kielessä on tarjolla perusopetuksen ydinsisältöä kertaavat tehokurssit. Eri oppiaineissa kursseja järjestetään eri vaiheessa lukuvuotta ja erilaisten nimien alla. Kursseista saa lisätietoa aineenopettajilta ja opoilta.

Opiskelu- ja oppimisen taitojen parantamiseen on tarkoitettu kurssi OP8, Oppimisen taidot. Kurssia järjestetään kolme kertaa vuodessa.

Kouluterveydenhoitaja on koululla neljänä päivänä viikossa. Hänen kauttaan voi tarvittaessa varata ajan myös koululääkärille. Lisäksi Vihdin lukiolla on käytössään psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Viimeksi päivitetty 31.03.2016

Opiskelun tuki

Osa lukion aloittavista opiskelijoista on valmiita lukiourakkaan, mutta suuri osa tarvitsee aikuisen tukea. Kotien on helpompi tukea opiskelijaa, kun huoltajat tuntevat nykylukion käytänteet, mahdollisuudet ja vaatimukset. Ohessa joitakin vinkkejä, mitä huoltajat voivat tehdä tukeakseen nuoren opiskelua:

 • Perehdy nykylukioon ja Vihdin lukion käytänteisiin näiden sivujen tai Opinto-oppaan kautta.
 • Auta nuorta ajankäytön suunnittelussa. Seuraa päivittäisten kotitehtävien tekemistä, neuvo aikatauluasioissa ja seuraa aikataulun toteutumista. Varmista, että nuori aloittaa projektityöt ajoissa.
 • Ole kiinnostunut. Keskustelkaa päivän tapahtumista, nuoren tekemisistä ja ystävyyssuhteista. Lukiolaisteltakin voi hyvin kysyä, miten koulupäivä meni ja tapahtuiko mitään erityistä.
 • Seuraa nuoren jaksamista ja opiskelumotivaatiota. Kysele opiskelun sujumisesta, vaativuudesta, työmäärästä – siitä, miltä lukio-opiskelu tuntuu.
 • Seuraa Wilmaa. Joskus Wilma on ensimmäinen paikka, joka viestii nuoren tuentarpeesta. Siksi olisi hyvä, että huoltajat ovat laittaneet Wilman asetuksiin sähköposti-ilmoituksen, joka kertoo uusista merkinnöistä. Huoltajien on hyvä tarkkailla arvosanoja ja suoritettujen kurssien kertymää; runsaat K-, O- ja E-merkinnät ovat aina huolenaiheita.
 • Varmista, että nuori malttaa levätä riittävästi.
 • Ota yhteyttä ryhmänohjaajaan, mikäli huomaat muutoksen opiskelijan motivaatiossa, olemuksessa, ystävyyssuhteissa, opintomenestyksessä tms.

Vihdin lukion opiskelijoille on tarjolla erilaisia tukitoimia lukio-opiskelun sujuvoittamiseksi.

Lukion aloittaville järjestetään kahden ensimmäisen jakson aikana lukio-opintoihin orientoiva kokonaisuus, jossa opiskeljat saavat tietoa paitsi lukio-opinnoista myös erilaisista tukipalveluista ja Vihdin lukion yhteistyötahoista. Yhtenä osana orientoivia opintoja on monipuolinen tvt-taitojen ja digiosaamisen osuus, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tietoteknistä osaamista.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana halukkailla on mahdollisuus osallistua lukitestiin. Testiin ilmoittaudutaan ryhmänohjaajan kautta. Niillä opiskelijoilla, joilla testeissä paljastuu tai on ennalta tiedossa lukivaikeus, on mahdollisuus saada rehtorin päätöksellä lisäaikaa kurssikokeisiin. Jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea, myös ylioppilaskirjoituksiin on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä.

Äidinkielessä, englannissa ja ruotsin kielessä on tarjolla perusopetuksen ydinsisältöä kertaavat tehokurssit. Eri oppiaineissa kursseja järjestetään eri vaiheessa lukuvuotta ja erilaisten nimien alla. Kursseista saa lisätietoa aineenopettajilta ja opoilta.

Opiskelu- ja oppimisen taitojen parantamiseen on tarkoitettu kurssi OP8, Oppimisen taidot. Kurssia järjestetään kolme kertaa vuodessa.

Kouluterveydenhoitaja on koululla neljänä päivänä viikossa. Hänen kauttaan voi tarvittaessa varata ajan myös koululääkärille. Lisäksi Vihdin lukiolla on käytössään psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Viimeksi päivitetty 31.03.2016