Järjestyssäännöt

 1. Järjestyssääntöjen tavoitteet
  • Sääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
  • Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen noudattamisesta.
 2. Koulualue ja kouluaika
  • Koulualue tarkoittaa sekä lukio- että yläkoulurakennusta ja niihin liittyviä piha-, liikunta- ja pysäköintialueita.
  • Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun ja oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.
  • Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään niille tarkoitetulle paikoitusalueille.
 3. Päivittäinen työskentely
  • Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun normaalin työjärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
  • Jokaisella on oikeus työrauhaan.
  • Oppitunnilta ilman pätevää syytä myöhästyneitä opiskelijoita ei oteta tunnille.
  • Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta.
  • Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.
  • Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettöminä tai pois päältä oppitunneilla.
  • Koetilaisuuksiin ja ylioppilaskirjoituksiin ei saa tuoda matkapuhelimia tai muita vastaavia laitteita.
  • Erityisluokissa ja tiloissa noudatetaan niihin erikseen sovittuja ohjeita.
  • Opettaja ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
  • Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti.
  • Rikkoutuneesta tai vaaraa aiheuttavasta omaisuudesta on heti ilmoitettava kansliaan ja rehtorille.
 4. Käytävät, aulat ja ruokala
  • Opiskelijat käyvät ruokailemassa heille osoitetussa ruokailuvuorossa.
  • Koulun yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunneille tai koetilaisuuksille.
  • Koulun ulkopuoliset henkilöt eivät saa oleskella koulussa ilman opettajan tai rehtorin antamaa lupaa.
  • Kouluyhteisön jäsenet vastaavat koulun ja koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 5. Tupakointi ja päihteet
  • Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan) käyttö ja esillä pitäminen on kielletty koulussa ja koulualueella.
  • Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).
  • Päihteitä ja tupakkatuotteita koskevien sääntöjen rikkomisesta seuraa yhteydenotto huoltajaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.
 6. Vilppi ja vilpin yritys
  • Vilppi tai vilpin yritys kokeessa johtaa kokeen hylkäämiseen ja koko kurssin arvioimatta jättämiseen. Samaan tulokseen voi johtaa toisen tekstin osittainenkin plagiointi ilman selkeitä lähde- tai viitemerkintöjä.
 7. Poissaoloselvitykset
  • Poissaolosta on aina ilmoitettava koululle.
  • Kaikki poissaolot on selvitettävä kirjallisesti.
  • Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.
  • Koulu ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta, erillisiä kokeita tai uusintakuulusteluja opiskelijalle, joka on ollut poissa.
  • Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää kurssin opettaja.
  • Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja.
  • Luvan yli viiden päivän ja enintään vuoden poissaoloon myöntää rehtori.
 8. Muut määräykset
  • Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten lukiolakia ja koulun Opinto-opasta.

   

Viimeksi päivitetty 31.03.2016

Järjestyssäännöt

 1. Järjestyssääntöjen tavoitteet
  • Sääntöjen tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö.
  • Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen noudattamisesta.
 2. Koulualue ja kouluaika
  • Koulualue tarkoittaa sekä lukio- että yläkoulurakennusta ja niihin liittyviä piha-, liikunta- ja pysäköintialueita.
  • Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun ja oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.
  • Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään niille tarkoitetulle paikoitusalueille.
 3. Päivittäinen työskentely
  • Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun normaalin työjärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti.
  • Jokaisella on oikeus työrauhaan.
  • Oppitunnilta ilman pätevää syytä myöhästyneitä opiskelijoita ei oteta tunnille.
  • Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta.
  • Epäasiallisesta käytöksestä voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.
  • Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettöminä tai pois päältä oppitunneilla.
  • Koetilaisuuksiin ja ylioppilaskirjoituksiin ei saa tuoda matkapuhelimia tai muita vastaavia laitteita.
  • Erityisluokissa ja tiloissa noudatetaan niihin erikseen sovittuja ohjeita.
  • Opettaja ja opiskelijat huolehtivat, että opetustila on siisti oppitunnin päättyessä.
  • Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti.
  • Rikkoutuneesta tai vaaraa aiheuttavasta omaisuudesta on heti ilmoitettava kansliaan ja rehtorille.
 4. Käytävät, aulat ja ruokala
  • Opiskelijat käyvät ruokailemassa heille osoitetussa ruokailuvuorossa.
  • Koulun yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa aiheuttaa häiriötä oppitunneille tai koetilaisuuksille.
  • Koulun ulkopuoliset henkilöt eivät saa oleskella koulussa ilman opettajan tai rehtorin antamaa lupaa.
  • Kouluyhteisön jäsenet vastaavat koulun ja koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
 5. Tupakointi ja päihteet
  • Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan) käyttö ja esillä pitäminen on kielletty koulussa ja koulualueella.
  • Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).
  • Päihteitä ja tupakkatuotteita koskevien sääntöjen rikkomisesta seuraa yhteydenotto huoltajaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.
 6. Vilppi ja vilpin yritys
  • Vilppi tai vilpin yritys kokeessa johtaa kokeen hylkäämiseen ja koko kurssin arvioimatta jättämiseen. Samaan tulokseen voi johtaa toisen tekstin osittainenkin plagiointi ilman selkeitä lähde- tai viitemerkintöjä.
 7. Poissaoloselvitykset
  • Poissaolosta on aina ilmoitettava koululle.
  • Kaikki poissaolot on selvitettävä kirjallisesti.
  • Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.
  • Koulu ei ole velvollinen järjestämään lisäopetusta, erillisiä kokeita tai uusintakuulusteluja opiskelijalle, joka on ollut poissa.
  • Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää kurssin opettaja.
  • Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja.
  • Luvan yli viiden päivän ja enintään vuoden poissaoloon myöntää rehtori.
 8. Muut määräykset
  • Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten lukiolakia ja koulun Opinto-opasta.

   

Viimeksi päivitetty 31.03.2016