Opiskelijakunta

Jokainen lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan, joka valitsee lukuvuosittain itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet. Opiskelijakuntaa ohjaa kaksi opiskelijoitten valitsemaa opettajaa. Lukuvuoden 2018–2019 aikana opiskelijakuntaa ohjaavat Aulikki Joenrinne ja Laura Juntunen.

Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Lukion opiskelijakunta on järjestänyt vuosittain erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia koulutyön piristykseksi. Lisäksi lukiossamme toimii opiskelijoiden ja opettajien yhteinen keskustelufoorumi, joka kokoontuu noin kerran kunkin jakson aikana. Keskustelufoorumin ideana on edistää opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta, käsitellä erilaisia koulun käytänteisiin liittyviä kysymyksiä ja kehittää koko Vihdin lukion työilmapiiriä. Toisen kerroksen käytävällä on postilaatikko koulun kehittämisideoille.

Viimeksi päivitetty 09.08.2018

Opiskelijakunta

Jokainen lukion opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan, joka valitsee lukuvuosittain itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, tilintarkastajat ja hallituksen jäsenet. Opiskelijakuntaa ohjaa kaksi opiskelijoitten valitsemaa opettajaa. Lukuvuoden 2018–2019 aikana opiskelijakuntaa ohjaavat Aulikki Joenrinne ja Laura Juntunen.

Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Lukion opiskelijakunta on järjestänyt vuosittain erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia koulutyön piristykseksi. Lisäksi lukiossamme toimii opiskelijoiden ja opettajien yhteinen keskustelufoorumi, joka kokoontuu noin kerran kunkin jakson aikana. Keskustelufoorumin ideana on edistää opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta, käsitellä erilaisia koulun käytänteisiin liittyviä kysymyksiä ja kehittää koko Vihdin lukion työilmapiiriä. Toisen kerroksen käytävällä on postilaatikko koulun kehittämisideoille.

Viimeksi päivitetty 09.08.2018