Ympäristölautakunta

Kokousajat 2019

30.1., 6.3., 3.4., 22.5., 28.8., 2.10., 27.11.

Kokousajat 2018

10.1., 31.1., 15.2. 7.3., 25.4., ylimääräinen kokous 21.5., 30.5. peruttu, 22.8., 3.10., ylimääräinen kokous 23.10. ja 28.11. klo 17.00 alkaen

 

————————————————————————————–

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kussakin kokouksessa valitun kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta kokousta seuraavana maanantaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä.

Ympäristölautakunta vastaa
  • ympäristönsuojelusta sekä luonnonsuojelusta
  • ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta, sikäli kuin ne eivät kuulu alueelliselle ympäristöterveyslautakunnalle
  • rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön valvonnasta
  • pelastustoimesta sikäli kuin se ei kuulu alueellisen pelastuslaitoksen johtokunnalle ja yksityistieasioista

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena (rakennuslautakuntana), ja ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu-, vesi-, vesihuolto-, vesiliikenne-, maastoliikenne-, ulkoilu-, maa-aines- ja jätelain sekä niiden johdosta annettujen asetusten ja määräysten ja muidenkin toimialaansa kuuluvien lakien, asetusten ja niiden johdosta annettujen määräysten mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena lukuun ottamatta kunnan leirintäalueviranomaista. Lisäksi ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena hallintoviranomaisena ja yksityisteitä koskevissa asioissa kunnan tielautakuntana.

Viimeksi päivitetty 26.11.2018

Yhteystiedot

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

puheenjohtaja
Lindfors Jouko

varapuheenjohtaja
Jokela Erkki

Hallenberg Teija

Hynnälä Jarmo

Kerola-Suikki Marlen

Wermundsen Katri

Örnberg Jarno

Hatanpää Olli-Pekka, kh:n edustaja

Ympäristölautakunta

Kokousajat 2019

30.1., 6.3., 3.4., 22.5., 28.8., 2.10., 27.11.

Kokousajat 2018

10.1., 31.1., 15.2. 7.3., 25.4., ylimääräinen kokous 21.5., 30.5. peruttu, 22.8., 3.10., ylimääräinen kokous 23.10. ja 28.11. klo 17.00 alkaen

 

————————————————————————————–

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kussakin kokouksessa valitun kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta kokousta seuraavana maanantaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina tai tämän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä.

Ympäristölautakunta vastaa
  • ympäristönsuojelusta sekä luonnonsuojelusta
  • ympäristöterveydenhuollosta ja eläinlääkintähuollosta, sikäli kuin ne eivät kuulu alueelliselle ympäristöterveyslautakunnalle
  • rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön valvonnasta
  • pelastustoimesta sikäli kuin se ei kuulu alueellisen pelastuslaitoksen johtokunnalle ja yksityistieasioista

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena (rakennuslautakuntana), ja ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu-, vesi-, vesihuolto-, vesiliikenne-, maastoliikenne-, ulkoilu-, maa-aines- ja jätelain sekä niiden johdosta annettujen asetusten ja määräysten ja muidenkin toimialaansa kuuluvien lakien, asetusten ja niiden johdosta annettujen määräysten mukaisena kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena lukuun ottamatta kunnan leirintäalueviranomaista. Lisäksi ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisena hallintoviranomaisena ja yksityisteitä koskevissa asioissa kunnan tielautakuntana.

Viimeksi päivitetty 26.11.2018