Tietosuoja

Mitä on tietosuoja?

Tietosuoja suojaa yksilön oikeutta yksityisyyteen. Se on perustuslain 10 §:n takaama perusoikeus.

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus tarkensi henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen

 

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Henkilötietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa tehtynä. Tietojen tarkastaminen tai korjaaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä kunnanvirastolla, henkilöllisyyden todistamista ja joko tarkastuspyyntö- tai korjausvaatimuslomakkeen täyttämistä.

Lisätietoja

 

Viimeksi päivitetty 14.08.2018

Yhteystiedot

Tietosuojavastaavana Vihdin kunnassa toimii
tiedonhallinnan asiantuntija Paula Pernilä
paula.pernila(ät)vihti.fi, p. 044 7674 711.

Tietosuoja

Mitä on tietosuoja?

Tietosuoja suojaa yksilön oikeutta yksityisyyteen. Se on perustuslain 10 §:n takaama perusoikeus.

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus tarkensi henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen

 

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Henkilötietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa tehtynä. Tietojen tarkastaminen tai korjaaminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä kunnanvirastolla, henkilöllisyyden todistamista ja joko tarkastuspyyntö- tai korjausvaatimuslomakkeen täyttämistä.

Lisätietoja

 

Viimeksi päivitetty 14.08.2018