Katuvalovika

5.12.2017

Kuoppanummentie sivukatuineen on kokonaan pimeänä. Syynä todennäköisesti maakaapelivika, jota selvitetään parhaillaan. Valaistus pyritään saamaan ainakin osittain toimintakuntoiseksi.