Tervalammen koulun lakkauttaminen sekä Tervalammen koulun ja Huhmarnummen koulujen yhdistäminen

10.1.2017

Aikataulu

21.9.2016
Tervalammen koulun huoltajien keskustelu- ja kuulemistilaisuus

22.9.2016
Huhmarnummen koulun huoltajien keskustelu- ja kuulemistilaisuus

12.10.2016
Tervalammen koulun henkilöstön kuulemistilaisuudet

14.10.2016
mennessä mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide koulujen yhdistämisestä

7.11.2016
Kunnanvaltuuston päätös vuoden 2017 talousarvioista

10.1.2017
Tervalammen koulun huoltajille tiedotustilaisuus opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2017-2018

11.1.2017
Huhmarnummen koulun huoltajille tiedotustilaisuus opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2017-2018

17.1.2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous, jossa mm seuraavat asiat
– opetusjärjestelyt Huhmarnummen koulussa lukuvuonna 2017-2018
– ennakkopäätös oppilaaksiottoaluemuutoksesta: Tervalammen ja Huhmarnummen koulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen 1.8.2017 alkaen

30.1.2017
mennessä mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide koulujen yhdistämisestä ja Tervalammen koulun lakkauttamisesta, mielipiteet otetaan huomioon kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraavassa kokouksessa
– kirjalliset mielipiteet pyydetään osoitteeseen marjo.ojajarvi@vihti.fi  tai sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi, PL 13, 03101 Nummela

31.1.2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous
– lautakunta antaa esityksen Tervalammen koulun lakkauttamisesta ja yhdistämisestä   Huhmarnummen kouluun

Helmikuu 2017: Kunnanhallituksen kokous

Maaliskuu 2017: Kunnanvaltuuston kokous