Perusopetukseen haku: ilmoittautumista jatkettu ajalle 1. – 5.2.2017Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2010 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 16.1.2017-31.1.2017 välisenä aikana. HUOM! Ilmoittautumista jatkettu ajalle 1. – 5.2. Wilmassa ja kunnan nettisivulla on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon virve.aroketo@vihti.fi, p. 044 467 5567.

Lukuvuodeksi 2016-2017 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai tarvittaessa lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta, kouluista sekä kunnan nettisivulta: (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Koulunkäynnin-poikkeuksellinen-aloittaminen.pdf).

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää ”koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun” –lomake: (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Hakemus-vieraaseen-kouluun.pdf), joka on tulostettavissa kunnan nettisivulta ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille 31.1.2017 mennessä. Kunnan koulukuljetusperiaatteiden (https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koulukuljetukset/) mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään erillinen haku, josta tiedotetaan Wilmassa ja kunnan nettisivuilla erikseen. Haku on 1.3.2017- 19.3.2017 sähköisessä Wilma –järjestelmässä. Keskitetyn hakuajan ulkopuolella haku iltapäivätoimintaan tapahtuu hakulomakkeella, joka on tulostettavissa kunnan kotisivuilta (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/IP-hakulomake.pdf).