Kaavoitustoimen tehtävät

8.2.2016

Kaavoitustoimen tehtävänä on maankäytön suunnittelu ja ohjaus.

Vihdin kunnan kaavoitusyksikkö toimii kunnanviraston toisessa kerroksessa osoitteessa Asemantie 30 A.
Kaavoitus palvelee asiakkaita ma-to klo 8:00–15:30 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00.

Koska suunnittelijoilla on paljon kokouksia ja työmatkoja, tulee tapaamiselle sopia aika etukäteen.

Henkilökunta huolehtii vuosittain hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisesti kunnan yleis- ja asemakaavoituksesta ja hoitaa mm. ranta-asemakaavojen hallinnollista käsittelyä.

Kaavasuunnittelijat valmistelevat lisäksi kaavamuutoshakemuksia, poikkeamislupahakemuksia, suunnittelutarveratkaisuhakemuksia, lohkomislausuntoja ja maisematyölupahakemuksia.