Käsittelyt, maksut ja vakuudet

syksy
Maisematyölupa valmistellaan
kaavoituksessa (kaavasuunnittelijat) ja lupapäätöksen tekee kaavoituspäällikkö. Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot.

Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeellisia määräyksiä, jotka voivat koskea sekä toimenpiteen suorittamista tai siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista. Mikäli lupaan asetetaan ehto, että hakijan tulee suorittaa alueella jälkihoitotoimenpiteitä, voidaan näiden toimenpiteiden suorittamiseksi vaatia vakuus kunnes jälkihoito on tehty.

 

Maisematyölupapäätöksen maksut:
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kunnanvaltuusto päättää kulloinkin perittävät maksut ja taksat kaavoitustoimen palveluista ja luvista.

Toimenpiteen vähäisyyden arvioimiseksi suoritettu tarkastus 30 €, mikäli siihen kuluu aikaa enemmän kuin 1 tunti.

Maisematyöluvan hinta puunkaatoon on 50 euroa/ha, kuitenkin vähintään 50 euroa ja enintään 320 euroa.

Maisematyölupa maanrakennustyötä tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen on 160 euroa.

Jos lupahakemus hylätään peritään käsittelykuluina 50 % taksan mukaisesta maksusta.

 

Maksut naapurien kuulemisesta:
Naapurien kuuleminen kirjeitse lupahakemuksen vuoksi: 60,00 € / kuultava naapuri/asianosainen, kuitenkin enintään 300 €. Maksu sisältää omistajaselvityksen ja postikulut.

Naapurien kuuleminen kuulutuksella lupahakemuksen vuoksi. Mikäli naapurien kuuleminen suoritetaan myös tai vain kuuluttamalla peritään siitä syntyneet todelliset kustannukset. Jos kunta katsoo, että hakemuksesta tulee kuuluttaa Hallintolain tarkoittamalla tavalla, ei siitä aiheutuvia kuulutuskustannuksia peritä hakijalta.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

Viimeksi päivitetty 25.01.2018

Yhteystiedot

Tiedustelut maisematyöluvan hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Maisematyölupien valmistelu
kaavasuunnittelijat:

Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 0400 828 451
matti.hult(ät)vihti.fi

Maisematyölupapäätökset
kaavoituspäällikkö, kaavoituspalveluiden esimies
Suvi Lehtoranta
p. 050 376 8753
suvi.lehtoranta(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Käsittelyt, maksut ja vakuudet

syksy
Maisematyölupa valmistellaan
kaavoituksessa (kaavasuunnittelijat) ja lupapäätöksen tekee kaavoituspäällikkö. Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot.

Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeellisia määräyksiä, jotka voivat koskea sekä toimenpiteen suorittamista tai siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista. Mikäli lupaan asetetaan ehto, että hakijan tulee suorittaa alueella jälkihoitotoimenpiteitä, voidaan näiden toimenpiteiden suorittamiseksi vaatia vakuus kunnes jälkihoito on tehty.

 

Maisematyölupapäätöksen maksut:
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kunnanvaltuusto päättää kulloinkin perittävät maksut ja taksat kaavoitustoimen palveluista ja luvista.

Toimenpiteen vähäisyyden arvioimiseksi suoritettu tarkastus 30 €, mikäli siihen kuluu aikaa enemmän kuin 1 tunti.

Maisematyöluvan hinta puunkaatoon on 50 euroa/ha, kuitenkin vähintään 50 euroa ja enintään 320 euroa.

Maisematyölupa maanrakennustyötä tai siihen verrattavaan toimenpiteeseen on 160 euroa.

Jos lupahakemus hylätään peritään käsittelykuluina 50 % taksan mukaisesta maksusta.

 

Maksut naapurien kuulemisesta:
Naapurien kuuleminen kirjeitse lupahakemuksen vuoksi: 60,00 € / kuultava naapuri/asianosainen, kuitenkin enintään 300 €. Maksu sisältää omistajaselvityksen ja postikulut.

Naapurien kuuleminen kuulutuksella lupahakemuksen vuoksi. Mikäli naapurien kuuleminen suoritetaan myös tai vain kuuluttamalla peritään siitä syntyneet todelliset kustannukset. Jos kunta katsoo, että hakemuksesta tulee kuuluttaa Hallintolain tarkoittamalla tavalla, ei siitä aiheutuvia kuulutuskustannuksia peritä hakijalta.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

Viimeksi päivitetty 25.01.2018