Muutoksenhaku ja päätöksen valvonta

vanhapuu

Muutoksenhaku

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen antopäivänä asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon.

Viranhaltijapäätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus osoitetaan ympäristölautakunnalle.

Lautakunnan päätöksestä, johon on liitetty valitusosoitus, tehtävä valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimusoikeus tai valitusoikeus maisematyölupaa koskevasta päätöksestä on

  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
  • kunnan jäsenellä,
  • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa sekä
  • alueellisella ympäristökeskuksella.

 

Päätöksen valvonta

Hakijan tulee ennen toimenpiteeseen ryhtymistä varmistaa luvan lainvoimaisuus kaavoitustoimistosta tai rakennusvalvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyöluvan voimassa olo ilmoitetaan lupapäätöksessä, mutta pääsääntöisesti se on voimassa kolme vuotta.

Päätöksen noudattamista valvoo kunnan rakennusvalvonta. Rakennustarkastajalla on oikeus keskeyttää toimenpide, jos lupaehtoja ei noudateta tai jos maisemaa muuttavaa toimenpidettä suoritetaan ilman lupaa.

Hakijan tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan kun toimenpide on suoritettu.

Viimeksi päivitetty 03.04.2018

Yhteystiedot

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai

sähköpostiosoitteella
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Muutoksenhaku ja päätöksen valvonta

vanhapuu

Muutoksenhaku

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen antopäivänä asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon.

Viranhaltijapäätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus osoitetaan ympäristölautakunnalle.

Lautakunnan päätöksestä, johon on liitetty valitusosoitus, tehtävä valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimusoikeus tai valitusoikeus maisematyölupaa koskevasta päätöksestä on

  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
  • kunnan jäsenellä,
  • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa sekä
  • alueellisella ympäristökeskuksella.

 

Päätöksen valvonta

Hakijan tulee ennen toimenpiteeseen ryhtymistä varmistaa luvan lainvoimaisuus kaavoitustoimistosta tai rakennusvalvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyöluvan voimassa olo ilmoitetaan lupapäätöksessä, mutta pääsääntöisesti se on voimassa kolme vuotta.

Päätöksen noudattamista valvoo kunnan rakennusvalvonta. Rakennustarkastajalla on oikeus keskeyttää toimenpide, jos lupaehtoja ei noudateta tai jos maisemaa muuttavaa toimenpidettä suoritetaan ilman lupaa.

Hakijan tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan kun toimenpide on suoritettu.

Viimeksi päivitetty 03.04.2018