Katutyöluvat ja kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus hallitsemillaan yleisillä alueilla sovittaa yhteen alueella tehtäviä töitä ja valvoa niitä. Marraskuusta 2005 alkaen työstä vastaava on ollut velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä. Tämä antaa kunnalle mahdollisuuden ohjata töitä siten, että niistä aiheutuvat haitat liikkumiselle, turvallisuudelle, ympäristölle ja kadun rakenteille olisivat mahdollisimman vähäiset.

Kuntaliitto on vuonna 2006 laatinut ohjekirjan, ” Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen ”, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia valmistelemaan omat käytäntönsä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen ja maksujen määräämiseen. Tavoitteena on myös, että kunnissa päädyttäisiin mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin, mikä selkeyttää ja helpottaa useiden kuntien alueella töitä tekevien laitosten ja urakoitsijoiden toimintaa.

Lupakäytännön vahvana tavoitteena on kadulla tehtävistä töistä aiheutuvien haittojen ja kaivutöiden osalta myös laitosten yhteistyön järjestämisen kautta rakentamiskustannusten tehokas minimointi.

Lyhyt ohje töiden tekijälle
Ohje töiden tekijälle
Ohje ilmoituksen tekemiseen
Ohje hakemuksen täyttämiseen
Maksutaksat

Hakemuslomakkeet täytetään excel-muodossa ja ne on erikseen tilattava osoitteesta: kunnallistekniikka(ät)vihti.fi.  Viestin aihekenttään merkintä ”hakemuslomake”.

Viimeksi päivitetty 02.01.2018

Yhteystiedot

Käyntiosoite:   Asemantie 30, Nummela
Postiosoite:   Vihdin kunta/kunnallistekniikka, PL  13 , 03101 NUMMELA

Laskutustiedot>>

Y-tunnus:   0131905-6

Puhelin/vaihde (09) 4258 3000, faksi (09) 4258 3169

sähköinen asiointi:  kunnallistekniikka(ät)vihti.fi

Kunnallistekniikka palvelee asiakkaita
ma-to klo 8:00–15:30
perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00
.

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Katutyöluvat ja kaivuluvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus hallitsemillaan yleisillä alueilla sovittaa yhteen alueella tehtäviä töitä ja valvoa niitä. Marraskuusta 2005 alkaen työstä vastaava on ollut velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä. Tämä antaa kunnalle mahdollisuuden ohjata töitä siten, että niistä aiheutuvat haitat liikkumiselle, turvallisuudelle, ympäristölle ja kadun rakenteille olisivat mahdollisimman vähäiset.

Kuntaliitto on vuonna 2006 laatinut ohjekirjan, ” Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen ”, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia valmistelemaan omat käytäntönsä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseen ja maksujen määräämiseen. Tavoitteena on myös, että kunnissa päädyttäisiin mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin, mikä selkeyttää ja helpottaa useiden kuntien alueella töitä tekevien laitosten ja urakoitsijoiden toimintaa.

Lupakäytännön vahvana tavoitteena on kadulla tehtävistä töistä aiheutuvien haittojen ja kaivutöiden osalta myös laitosten yhteistyön järjestämisen kautta rakentamiskustannusten tehokas minimointi.

Lyhyt ohje töiden tekijälle
Ohje töiden tekijälle
Ohje ilmoituksen tekemiseen
Ohje hakemuksen täyttämiseen
Maksutaksat

Hakemuslomakkeet täytetään excel-muodossa ja ne on erikseen tilattava osoitteesta: kunnallistekniikka(ät)vihti.fi.  Viestin aihekenttään merkintä ”hakemuslomake”.

Viimeksi päivitetty 02.01.2018