Jätteiden poltto

Poltettaessa jäte ei häviä, vaan muuttaa muotoaan. Sinänsä myrkyttömät jätteet voivat muuntua poltettaessa erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi. Varsinkin jos jäte on huonosti palavaa, palamatonta tai märkää, se ei pala täydellisesti, vaan palamisessa muodostuu myrkyllisiä savukaasuja.

Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä kiinteistöllä syntynyttä hyötykäyttöön soveltumatonta paperia ja pahvia sekä käsittelemätöntä puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia aineita. Polttamisen edellytyksenä on hyvät palamisolosuhteet ja ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.

Avopoltto on kielletty aina taajaan rakennetulla alueella sekä metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta, siten ettei siitä aiheudu ihmisille tai ympäristölle vaaraa eikä haittaa. Kulotuksesta tulee ilmoittaa aluehälytyskeskukseen ja noudattaa heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä.

Muu jätteenpoltto on kielletty.

Jätteiden poltosta määrätään jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Polttaja vastaa aina kaikista polton seurauksista.

Viimeksi päivitetty 17.01.2019

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Jätteiden poltto

Poltettaessa jäte ei häviä, vaan muuttaa muotoaan. Sinänsä myrkyttömät jätteet voivat muuntua poltettaessa erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi. Varsinkin jos jäte on huonosti palavaa, palamatonta tai märkää, se ei pala täydellisesti, vaan palamisessa muodostuu myrkyllisiä savukaasuja.

Jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä kiinteistöllä syntynyttä hyötykäyttöön soveltumatonta paperia ja pahvia sekä käsittelemätöntä puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia aineita. Polttamisen edellytyksenä on hyvät palamisolosuhteet ja ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.

Avopoltto on kielletty aina taajaan rakennetulla alueella sekä metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta, siten ettei siitä aiheudu ihmisille tai ympäristölle vaaraa eikä haittaa. Kulotuksesta tulee ilmoittaa aluehälytyskeskukseen ja noudattaa heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä.

Muu jätteenpoltto on kielletty.

Jätteiden poltosta määrätään jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä. Polttaja vastaa aina kaikista polton seurauksista.

Viimeksi päivitetty 17.01.2019