ELY-keskuksen kuulutus vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

3.1.2018

VHS_kuulutus_UUD

Kaikki vesienhoidon kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä ja tarvittaessa ladattavissa verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin