Julkipanoilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutyöt

3.1.2018

Julkipanoilmoitus viranhaltijapäätöksestä koskien Oy Rakennuskultti Ab:n ilmoitusta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/ Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutyöt, Nietoinkuja 1   

Ympäristötarkastaja on tehnyt 3.1.2018 1 § ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisen päätöksen Oy Rakennuskultti Ab:n melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Vihdin yhteiskoulun laajennus- ja purkutöitä 2.1.2018 – 21.12.2019. Rakennustyömaa sijaitsee osoitteessa Nietoinkuja 1, Vihdin kirkonkylä, Vihdin kunta. Melua aiheutuu louhinnasta, paalutuksesta purkutöistä sekä työkoneista.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 5.1.2018, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeudelta 5.2.2018 klo 16.15 mennessä. Kuulutus on nähtävillä 4.1.2018 – 5.2.2018 Vihdin kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Asemantie 30, Nummela. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä kuulutusaikana Vihdin kunnan virastotalon asiakaspalvelussa, asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sanna Hilska, sanna.hilska@vihti.fi, p.050 591 6912

Vihdissä 3.1.2018
Ympäristövalvonta