Tiedote tiekunnille: Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019, yhteystiedot päivitettävä 31.12.2018 mennessä

4.12.2018

Eduskunta on hyväksynyt uuden yksityistielain (560/2018). Uusi laki korvaa vanhan lain yksityisteistä (358/1962). Laki ja siihen liittyvät muutoslait (561//2018)-(569/2018) tulevat voimaan 1.1.2019. Uutta yksityistielakia koskien liitteenä on ”Kooste yksityistielain 560/2018 sisällöstä tiekuntien kannalta”.

YKSITYISTIEAVUSTUKSIIN UUDISTUKSIA 1.1.2019 ALKAEN

Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta on hyväksynyt 14.11.2018 uudet yksityisteiden avustusten jakoperusteet, jotka tulevat voimaan 1.1.2019. Avustusehdot on päivitetty uuden yksityistielain mukaisiksi. Samalla niihin on tehty muutoksia, joilla avustusjärjestelmää ja avustusten hakua selkeytetään.

Uusi yksityistielaki edellyttää kunnan avustusten osalta seuraavaa:

• Tielle on perustettu tiekunta.
• Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä liikenneviraston kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
• Tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla.

Lisäksi kuntakohtaisesti määrätään, että:

• Tiestä vähintään 0,5 km on talvikunnossapidon piirissä (vakituista asutusta ei enää vaadita).
• Tiekunnan tulee olla toimittanut kunnalle yhteyshenkilönsä ajantasaiset yhteystiedot.
• Tienpidon tulee tapahtua lakien ja asetusten mukaisesti.

Avustuksia haetaan jatkossa Vihdin kunnan sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella. Avustusjärjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Sekä kunnossapito-, että perusparannusavustukselle tulee hakemusten määräajaksi 15.4. Kunnossapitoavustushakemuksen liitteeksi tulee tiekunnan edellisen tilikauden tarkastettu tilinpäätös. Perusparannusavustuksen liitteinä vaaditaan vuosikokouspöytäkirja, kustannusarvio, suunnitelma ja kartta alueesta.

TIEKUNTIEN YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE

Avustuskelpoisuuden edellytyksenä on, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasaiset kunnan yksityistiejärjestelmässä. Pääsääntöisesti avustusasioissa tullaan asioimaan sähköpostitse. Kunnan sähköiseen yksityistieavustusjärjestelmään tiekunnat tulevat saamaan käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedonkulun varmistamiseksi tiekuntia pyydetään päivittämään yhteystietojensa muutokset 31.12.2018 mennessä lomakkeella, joka löytyy täältä >>

Neuvonta yksityistieasioissa maanantaisin jarip.hakala(ät)vihti.fi ja gsm 0440 777 095.

LIITTEET

Yksityisteiden avustusten jakoperusteet 1.1.2019 lähtien (PDF)

Kooste yksityistielain 560/2018 sisällöstä tiekuntien kannalta (PDF)

LINKKEJÄ

Uusi yksityistielaki >>

Maanmittauslaitokselle tiekunta ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot täällä >>

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi paino- tai nopeusrajoitukseen, lisäkilpeen tai puomiin tarvitaan kunnan suostumus. Tiedot niistä tiekunta toimittaa täällä >>

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintiohje >>

Hyödyllistä tietoa yksityisteistä >>