Vihdin kunta pyytää nimiehdotuksia tulevalle juna-asemalle

21.1.2019

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Oikorata tarkoittaa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyshanketta (Tunnin juna), joka toteutuessaan lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Espoon ja Salon välille suunnitellaan noin 95 kilometriä kokonaan uutta rautatieyhteyttä. Yleissuunnitelmassa muun muassa suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset sekä määritellään alustavat kustannukset. Seuraavat yleisötilaisuudet hankkeesta järjestetään huhtikuussa 2019.

Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on pyytänyt Vihdin kunnalta nimiehdotusta Nummelaan suunnitteilla olevalle juna-asemalle. Uuden kuntastrategian mukaisesti Vihdin kunta toteuttaa prosessin osallistavana ja toivoo kuntalaisilta nimiehdotuksia tulevalle asemalle viimeistään 15.2.2019. Nimeä voi ehdottaa Vihdin kunnan nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai kirjastoista saatavalla paperisella lomakkeella. Myöhemmin nimettävä nimitoimikunta arvioi saatujen nimiehdotusten toimivuutta ja esittää valittavaa nimeä poliittiseen päätöksentekoon. Lopullinen Väylävirastolle esitettävä nimiehdotus palkitaan.

Kunta pyytää jo etukäteen huomioimaan, että Väylävirasto ei voi antaa tulevalle juna-asemalle samaa nimeä kuin jollekin jo olemassa olevalle juna-asemalle Suomessa. Tästä syystä esimerkiksi Nummelan asema ei käy nimeksi tulevalle juna-asemalle, sillä se on jo Hanko-Hyvinkää -junaradan varressa Nummelan keskustassa sijaitsevan aseman nimi.

”Toiveenamme on, että osallistavassa prosessissa löydetään asemalle osuva nimi, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös alueen tarkemmassa maankäytön suunnittelussa. Ideaali nimi henkisi alueen tulevaa luonnetta nykyaikaisena asemanseutuna, mutta nousisi kuitenkin paikallisista olosuhteista”, kertoo Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Linkki nimiehdotuslomakkeeseen >>

Lisätietoja:

Vihdin kunta, elinvoimajohtaja Petra Ståhl, puh. 050 576 6256, petra.stahl(ät)vihti.fi

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelu >>

Tunnin juna >>

Juna-asemat Suomessa >>