Perusopetuksen 1. luokalle ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

28.1.2019

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 15.1.2019-31.1.2019 välisenä aikana. Wilmassa ja kunnan nettisivulla on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon, virve.aroketo@vihti.fi p. 044 467 5567.

Lukuvuodeksi 2018-2019 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta, kouluista sekä kunnan nettisivuilta perusopetuksen alta lomakkeista

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää ”koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun” –lomake, joka on tulostettavissa kunnan nettisivulta perusopetuksen alta lomakkeista ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille 31.1.2019 mennessä.

Kunnan kuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu. Kuljetusperiaatteet löytyvät oheisesta linkistä.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään erillinen haku, josta tiedotetaan Wilmassa ja kunnan nettisivuilla erikseen. Haku on 4.3.2019- 25.3.2019 sähköisessä Wilma –järjestelmässä. Keskitetyn hakuajan ulkopuolella haku iltapäivätoimintaan tapahtuu hakulomakkeella, joka on tulostettavissa oheisesta linkistä.

Kehitysvammaisten koululaisten aamuhoitoon ja iltapäivätoimintaan haetaan kunnan nettisivulta tulostettavalla lomakkeella lukuvuodeksi 2019-2020. Paikkaa voi hakea 15.1.2019-25.3.2019.

Lisätietoja Hanna Arvilommilta, hanna.arvilommi@vihti.fi p. 044 0421563