Ympäristönsuojelun avustuksia voi hakea monipuolisesti eri hankkeisiin

8.2.2019

Ympäristölautakunta on käsitellyt ympäristönsuojelun avustusten myöntämisperusteet vuodelle 2019.

Vihdin kunta tukee vihtiläisiä ja Vihdissä toimivia vesien- ja ympäristönsuojelualan yhteisöjä ympäristönsuojelun talousarvioon varatulla määrärahalla.  Avustukset myönnetään ympäristönsuojelua edistäviin ja tukeviin hankkeisiin, jotka sijoittuvat Vihdin kunnan alueelle.

 Hankkeet voivat koskea:

• ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua
• luonnon- tai kulttuuriympäristön hoitoa
• ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä
• ympäristövalistusta tai -kasvatusta
• energian säästämistä ja uusiutuvan energian käyttöä
• ilmastonmuutoksen torjuntaa ja/tai siihen varautumista
• jätteiden hyötykäyttöä, kierrätystä ja jätteiden synnyn vähentämistä
• muita kunnan ympäristönsuojelun toiminnan tavoitteita

Avustukset ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakuajan alkamisesta ja menettelystä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Ympäristölautakunta on määritellyt, kenelle avustusta voidaan myöntää, ja mitä tietoja hakemuksen liitteissä tulee esittää.

Vuonna 2019 avustus myönnetään ensisijaisesti yksilöityihin kohteisiin ja valinnassa kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan
– vaikutuksen laajuuteen, pitkäaikaisuuteen ja yleishyödyllisyyteen
– toiminnan laatuun
– yhdistyksen jäsenmäärään Vihdin kunnassa
– yksilöidyn kohteen käyttäjien määrään
– aiempina vuosina tai muilta tahoilta saatujen avustusten määrään

Lisäarvoa annetaan hankkeille, jotka mahdollistavat asukkaiden osallisuutta ja toteutetaan yhteistyössä usean toimijan kesken.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sari Janhunen, puh. 050 5114 202, sari.janhunen(ät)vihti.fi