Osallistuva budjetointi käynnistyy jälleen: Viihtyisämpi Vihti -toimintamallin ideointivaihe käynnissä 2.4.2019 saakka

14.3.2019

Tiedote 14.3.2019

Vihdissä kokeiltiin viime vuonna ensimmäisen kerran uutta tapaa ottaa asukkaat mukaan ideoimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä, ja nyt onnistunut kokeilu saa jatkoa.

Viimevuotisessa pilottihankkeessa saatiin yli 200 erinomaista ehdotusta. Tänä vuonna ehdottajilla on mahdollisuus myös itse osallistua hankkeen toteuttamiseen.  Lisäksi uutena elementtinä on, että suurempien investointien lisäksi määrärahaa voidaan käyttää myös pienempiin kuntalaisten hyvinvointia lisääviin hankkeisiin.  Ehdotus voi olla esimerkiksi jokin hanke, hankinta, tapahtuma tai yhteisöllinen teko, joka on Vihdissä.

Vihdin kunnassa viime vuonna suuren suosion saanutta osallistuvan budjetoinnin toimintamallia jatketaan tänäkin vuonna.  Viihtyisämpi Vihti -mallissa kuntalaiset voivat ehdottaa ja päättää kohteista, joihin 70 000 euroa tänä vuonna käytetään.

Viime vuoden tapaan 50 000 euroa budjetista on varattu sellaisten isompien toteutusten ja investointien toteuttamiseen, jotka tuottavat iloa monille asukkaille pitkällä aikavälillä. Lisäksi tämän vuoden lisäpotti 20 000 euroa on varattu myös pienempien hankkeiden toteuttamiseen. Esimerkkejä suuremmista investoinneista ovat esimerkiksi viimevuotinen estetemppuradan toteutus Pajuniityn puistoon sekä kouluille hankitut pihavälineet. Pienempiä toteutuksia, jotka maksavat alle 10 000 euroa, voivat olla esimerkiksi kertaluonteinen tai muutaman kerran sarjana järjestettävä kaikille avoin toiminta, mutta myös pienemmät hankinnat. Toteutuksesta voi vastata myös yksittäinen kuntalainen tai ryhmä vuoden 2019 aikana, sillä kunta haluaa olla mukana myös tukemassa kuntalaisten omaehtoista, yhteisöllistä toimintaa.

Osallistuvan budjetoinnin teemoina ovat tänä vuonna viihtyisämpi Vihti, yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen sekä hyvinvointi. Lisäksi ehdotuksissa toivotaan huomioitavan erityisesti lapset ja nuoret, kulttuuri, liikkuminen ja luonto aktiivisten ihmisten Vihdissä.

”Saimme viime vuonna kuntalaisilta erittäin paljon erinomaisia ehdotuksia. Kaikkia ehdotuksia ei valitettavasti ollut mahdollista viime vuodelle varatulla määrärahalla toteuttaa, koska kyseessä oli investointimääräraha. Siksi kehitimme toimintamallia tälle vuodelle viime vuonna saapuneiden ehdotusten perusteella, jotta nyt mahdollisimman moni ehdotus pääsisi äänestysvaiheeseen kuntalaisten päätettäväksi ja rahaa on käytettävissä joustavasti erilaisten ehdotusten toteuttamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan tukemiseen”, kertoo Vihdin kunnan hallintoasiantuntija Saara Rahkonen-Rannikko.

Kuinka osallistua?

Osallistuva budjetointi etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilla on mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa viihtyisämmän Vihdin toteuttamiseksi usealla eri tavalla. Osallistua voi Vihdin kunnan internet-sivujen lomakkeella tai kirjastoilta, uimahallista ja Funkis-Auran PopUp -tilasta löytyvällä paperilomakkeella. Ehdotus tulee jättää viimeistään tiistaina 2.4.2019.

Ehdotuksen voi jättää yksittäinen kuntalainen tai ryhmä. Tänä vuonna ehdottajilla on mahdollisuus myös itse osallistua hankkeen toteuttamiseen. Funkis-Auran PopUp -tilassa järjestetään myös kaikille kuntalaisille avoin ideointi-ilta perjantaina 29.3. klo 16.00 – 17.30. Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Reunaehdot kuntalaisten yhteisen rahan käytölle ovat viime vuoden tapaan seuraavat: ehdotettavan toiminnan ja idean on oltava

• yleishyödyllinen ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle
• kaikille vihtiläisille avointa ja maksutonta
• toteutettavissa tämän vuoden aikana, vuonna 2019 käytössä olevalla määrärahalla.

Ehdotusvaiheen jälkeen seuraa äänestysvaihe, jossa ovat mukana kaikki kriteerit täyttävät ehdotukset. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ehdotuksista voitaisiin toteuttaa. Äänestysvaiheen alkamisesta tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Lisätietoja:

Vihdin kunta, hallintoasiantuntija Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 044 767 4706, saara.rahkonen-rannikko(ät)vihti.fi

vihti.fi/viihtyisampivihti