Ideoi toiminnallinen oppitunti -kilpailussa oppilaat miettivät, miten liikunnan ja oppimisen voi yhdistää

15.3.2019

Vihdin peruskouluilla pidettyyn toiminnallisen oppitunnin suunnittelukilpailuun ollaan oltu Vihdissä tyytyväisiä. Kilpailun ideana oli innostaa oppilaita miettimään, miten koko luokka saadaan liikkumaan monipuolisesti tunnin aikana ja miten samalla voidaan oppia. Finaaliin selvinneiden luokkien esityksiä kävivät helmi-maaliskuun vaihteessa arvioimassa kunnan opetuspäällikkö, liikuntatoimenjohtaja, kehittämispäällikkö sekä liikuntakoordinaattori. Lisäksi Nummelan sekä Kuoppanummen koululla toimintaa olivat seuraamassa AVI:n ylitarkastaja Kristian Åbacka sekä Opetushallituksen yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarinen.

”Oli hienoa huomata, että oppilaat olivat todellakin miettineet minkälaisen toiminnan kautta kaikki oppilaat liikkuvat tunnin aikana aktiivisesti. Esimerkiksi viestijuoksu ja hernepussien heittäminen olivat karsiutuneet ideointivaiheessa siitä syystä, että samanaikaisesti liikkuvia oppilaita oli vähän. Selvästi näkyi myös se, että menetelmien soveltamista eri oppiaineisiin oli pohdittu ja oppilaat olivat myös olleet mukana esimerkiksi tarvittavien oppimismateriaalin valmistelussa. Erityisen mukava oli huomata, että useat finalistit toteuttivat oppitunnin ulkona”, Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander kertoo.

Arviointiraadin tehtävä ei ollut helppo. Oppilaat esittivät moninaisia sekä sisä- että ulkotiloissa tapahtuvia toiminnallisen oppimisen ideoita. Kilpailua käytiin kolmessa eri sarjassa ja voittajien valinnassa kiinnitettiin liikunnan monipuolisuuden lisäksi huomiota oppilaiden osallisuuteen sekä tietysti itse oppimiseen.

Arviointiraati valitsi voittajiksi seuraavat luokat, jotka palkitaan liikunnallisella PuuhaParkiin suuntautuvalla retkipäivällä toukokuussa.

1-3 –luokat: Kalevala-rastit, Kuoppanummen koulukeskus 1 M

Oppitunti oli osa suurempaa oppimiskokonaisuutta, joka käsitteli ajankohtaista aihetta. Monipuolisia tehtäviä ratkottiin ulkona ja opiskelu jatkui ulkona opitun pohjalta vielä sisätiloissa. Oppilaat olivat aktiivisesti mukana sekä suunnittelussa sekä toteutuksessa ja kaikilla oli tasavertainen mahdollisuus osallistua toimintaan.

4-6-luokat: Laskusoppa – matematiikan, äidinkielen sekä vieraiden kielten opiskelua liikkuen ulkona, Pappilanpellon koulu 5 A

Oppituntiin sisältyi paljon liikettä ja oppilaat olivat ideoineet toiminnallisen leikin soveltamista useampaan oppiaineeseen. Kaikki oppilaat liikkuivat reippaasti tunnin aikana raikkaassa ulkoilmassa.

7-9 -luokat: Liikunnallinen äidinkielen tunti, Vihdin yhteiskoulu 7 A

Oppitunti oli monipuolinen pedagoginen kokonaisuus, jonka aikana jokainen oppilas liikkui monella eri tavalla alkulämmittelyä unohtamatta. Oppitunnin toiminnallisia menetelmiä voi soveltaa lähes mihin tahansa oppiaineeseen eikä toiminnallisuus ole sidottu paikkaan tai välineisiin. Oppilaat olivat miettineet myös vaihtoehtoisia toteutustapoja esimerkiksi luokkatiloihin.

Lisäksi arviointiraati myönsi erityismaininnan Vihdin yhteiskoulun 9 K luokalle oppilasjohtoisuudesta yllättävässä tilanteessa. Luokan oppilaat olivat suunnitelleet usean oppitunnin kestävän oppimiskokonaisuuden, jonka he yllättäen joutuivatkin esittelemään arviointiraadille täysin oppilasjohtoisesti. Tästä hienosta suorituksesta heille myönnettiin 100€:n arvoinen lahjakortti, jonka he voivat käyttää mukavaan luokan yhteiseen tekemiseen.

Kilpailun finalisteja haastatellessa tuli selkeästi esille, että oppilaat osallistuvat mielellään toiminnallisiin oppitunteihin ja heistä on kivaa oppia liikunnan lomassa. Tällaisia oppitunteja voisi olla oppilaiden mielestä enemmänkin. Oppilaat kertoivat myös, että toiminnallisia oppitunteja toteutetaan myös usein koululla kiertävien liikunnanohjaajien toimesta. Tämä ideointikilpailu sekä kouluilla toimivat liikunnanohjaajat ovat osa Liikkuva koulu- hanketta, jonka toteuttamiseen kunta on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittorahoista myönnettyä valtionavustusta.

”Kevään aikana arvioidaan hankkeessa tehtyjä kokeiluja ja sitä, miten niitä voidaan sisällyttää osaksi koulujen päivittäistä toimintaa valtionavustuksen loppuessa tämän lukuvuoden päättyessä. Tämän tyyppinen toiminnallisen oppitunnin suunnittelukilpailu on ehdottomasti säilytettävien käytänteiden listalla”, Saarinen-den Hollander toteaa.

Lisätietoja:

Vihdin kunta, Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen-den Hollander, puh. 0440 421 183, pauliina.saarinen-den_hollander(ät)vihti.fi

Vihdin kilpailusta Liikkuva koulu -hankkeen sivuilla >>