Kaavoitusjärjestelmä

22.3.2016

Suomessa kaavoitusta ohjaavat ympäristöministeriön laatimat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitusmenettely perustuu vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin.

Kaavoituksessa on kolme tasoa, joista maakuntakaava on yleispiirteisin. Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnan alueella.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös useamman kunnan yhteisenä kaavana.

Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi kaava. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.


kuva: www.uudenmaanliitto.fi