Tukea lapselle

Päivähoidon tehtävä on tukea lasten kehitystä ja kasvua. Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kolmiportaisen tuen mallia; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tavoitteena on varhainen ja oikein ajoitettu puuttuminen. Kasvattajan tehtävänä on havainnoida ja dokumentoida lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Näistä havainnoistaan hän keskustelee yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa tehdessä.

Varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmassa kuvataan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan yhdessä mahdollisista kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä tuen tarpeista. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukemista toteutetaan sekä kotona että päivähoidossa.

 

 

Viimeksi päivitetty 12.02.2018

Tukea lapselle

Päivähoidon tehtävä on tukea lasten kehitystä ja kasvua. Jokainen lapsi tarvitsee kasvussaan ja kehityksessään tukea.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kolmiportaisen tuen mallia; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tavoitteena on varhainen ja oikein ajoitettu puuttuminen. Kasvattajan tehtävänä on havainnoida ja dokumentoida lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Näistä havainnoistaan hän keskustelee yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaa tehdessä.

Varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmassa kuvataan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan yhdessä mahdollisista kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä tuen tarpeista. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukemista toteutetaan sekä kotona että päivähoidossa.

 

 

Viimeksi päivitetty 12.02.2018