Esiopetuksen kuraattoripalvelut

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Lakia sovelletan myös esioppilaisiin ja tuo kuraattoripalvelut myös esioppilaiden saataville.

Viimeksi päivitetty 12.09.2016

Esiopetuksen kuraattoripalvelut

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Lakia sovelletan myös esioppilaisiin ja tuo kuraattoripalvelut myös esioppilaiden saataville.

Viimeksi päivitetty 12.09.2016