Pedagoginen tuki

Vihdissä kasvun ja oppimisen tuki tarjotaan lapsen omassa päivähoitopaikassa erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen järjestämisen lähtökohtana on kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Yksittäisen lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tai esiopetuksen oppimissuunnitelmassa.

Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 29.03.2016

Pedagoginen tuki

Vihdissä kasvun ja oppimisen tuki tarjotaan lapsen omassa päivähoitopaikassa erilaisin joustavin järjestelyin. Tuen järjestämisen lähtökohtana on kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Yksittäisen lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa tai esiopetuksen oppimissuunnitelmassa.

Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 29.03.2016