Yleistietoa

 

Vihdin nuorisopalvelut on lakisääteistä toimintaa. Toiminta on kunnan peruspalvelua,  joka pohjautuu nuorisolakiin ja -asetukseen sekä kansalliseen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan.

Nuorisopalvelut saa toimintaansa valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi toiminta rahoitetaan kunnan talousarviovaroin, aluehallintoviraston erityisavustuksin sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden tuella.

Vihdissä toimintaa ohjaa nuorisolautakunnan hyväksymä nuorisopalvelusuunnitelma ja kunnanvaltuuston hyväksymä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma.

Toiminnassamme keskeisiä arvoja ovat osallisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

 

Viimeksi päivitetty 08.04.2016

Yleistietoa

 

Vihdin nuorisopalvelut on lakisääteistä toimintaa. Toiminta on kunnan peruspalvelua,  joka pohjautuu nuorisolakiin ja -asetukseen sekä kansalliseen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan.

Nuorisopalvelut saa toimintaansa valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi toiminta rahoitetaan kunnan talousarviovaroin, aluehallintoviraston erityisavustuksin sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden tuella.

Vihdissä toimintaa ohjaa nuorisolautakunnan hyväksymä nuorisopalvelusuunnitelma ja kunnanvaltuuston hyväksymä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma.

Toiminnassamme keskeisiä arvoja ovat osallisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

 

Viimeksi päivitetty 08.04.2016