Yhteystiedot

Vikapäivystys 24h puh. 0500 216 982

Asiakaspalvelu
Avoinna ma-to klo 9.00 - 11.00, klo 12.00 - 15.00
pe ja arkipyhien aattoina klo 9.00 - 11.00, klo 12.00 - 14.00

Puhelin 044 767 4874 ja 044 767 4875

Sähköpostiosoite vesihuoltolaitos(ät)vihti.fi
Henkilökunnalle etunimi.sukunimi(ät)vihti.fi

 

Hinnasto

Hinnasto 2015 – 2017 (pdf-muodossa)

 

Sisältö

HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN

Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa määrättyjä, laitoksen ja liittyjän sopimukseen perustuvia maksuja.

Vesilaitoksen käyttömaksu
Tilapäisen vedenkulutuksen käyttömaksu
Viemärilaitoksen käyttömaksu
Lokajätteen käsittelymaksu
Arvonlisävero

 
KÄYTTÖMAKSUT

Vesilaitoksen käyttömaksu

Käyttömaksun määräämisen perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.
Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 € / m3 (alv 0 %) 1,38 € / m3 (alv 24 %).

Tilapäisen vedenkulutuksen käyttömaksu

Tilapäisestä vedenkulutuksesta peritään oma käytetyn veden määrään perustuva käyttömaksu,
yksikköhintana 1,34 € / m3 (alv 0 %) 1,66 € / m3 (alv 24 %).

 

Viemärilaitoksen käyttömaksu

Käyttömaksun määräämisen perusteena on vesilaitoksen toteama tai muulla tavalla mitattu vedenkulutus.
Käyttömaksun yksikköhinta on 2,44 € / m3 (alv 0 %) 3,03 € / m3 (alv 24 %).

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua jätevesimaksua. Korotuksen suuruus on 20 %.

Jäteveden poikkeuksellisen laadun, määrän tai poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa käyttömaksun määräämisestä säädetään Vesihuoltolain (681/2014) luku 18 §:ssä.

 

Lokajätteen käsittelymaksu

Jätevedenpuhdistamolle tuotavasta jätteestä ja lietteestä perittävä käsittely-maksu:

– umpikaivo 3,95 € / m3  (alv 0 %)  4,90 € / m3 (alv 24 %)
– sakokaivo  7,90 € / m3 (alv 0 %)   9,80 € / m3 (alv 24 %)
– puhdistamoliete  19,68 € / m3 (alv 0 %)  24,40 €/ m3 (alv 24 %)


Jätevesiviemäröinnin käyttömaksu vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyneille kiinteistöille, joiden käyttövesi otetaan omasta kaivosta
 

Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja veden kulutusta ei mitata vesihuoltolaitoksen asentamalla mittarilla, ovat kiinteistön asukaslukuun perustuvat jätevesimaksuperusteet seuraavat:

Veden kulutus:

– astianpesuallas
– erillinen suihku
– WC
 150 l/as./vrk
– astianpesuallas
– erillinen suihku
  100 l/as./vrk
– astianpesuallas
– WC
  70 l/as./vrk

Kiinteistön omistaja on velvollinen vuosittain ilmoittamaan vesihuoltolaitokselle kiinteistön asukasmäärän.

 

MUUT MAKSUT 

Perusmaksu  

Perusmaksu peritään jokaisesta liittymästä. Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon perusteella. Mikäli vesimittaria ei ole, määrätään perusmaksu vedenkäyttöä vastaavan mittarikoon perusteella. Mikäli kiinteistö johtaa sade- ja kuivatusvesiä viemäriin, voidaan kiinteistön perusmaksua viemäröinnin osalta korottaa 100 %:lla.

Mittarikoon mukaiset vuosimaksut:

 – 20 mm  104,24 € (alv 0 %)  129,26 € (alv 24 %)
 – 25 mm  288,83 € (alv 0 %)    358,15 € (alv 24 %)
 – 32 mm   578,92 € (alv 0 %)   717,86 € (alv 24 %)
 – 40 mm    636,69 € (alv 0 %)   789,50 € (alv 24 %)
 – 50 mm   723,34 € (alv 0 %)   896,94 € (alv 24 %)
 – 80 mm   867,76 € (alv 0 %)      1 076,02 € (alv 24 %)

 

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta. Tarkistuksen tapahtuessa liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin 5 % kuormituksen ollessa likimain puolet nimellismäärästä, maksuna peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.

 

Vesimittarin irrotus, säilytys ja takaisinasennus 

Vesimittari voidaan hakea pois jäätymisen estämiseksi kesäasunnoista, joissa ei ole ympärivuotista lämmitystä. Työ ja tarvikkeet laskutetaan laitokselle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan lisättynä 15 %:n yleiskuluilla. Mittari haetaan pois ja viedään takaisin liittyjän pyynnöstä. Jos asiakas ei ole tehnyt työtilausta, vaan vesimittari esim. jäätyy tämän vuoksi, asiakas on velvollinen korvaamaan hajonneen mittarin. Työtilaus tulee tehdä laitokselle aina riittävän ajoissa.

 

Verkostosta erotettujen uudelleenliittämismaksu

Verkostosta erotettujen kiinteistöjen uudelleenliittämisestä peritään ennen liittämistä, siihen liittyvistä toimenpiteistä laitokselle aiheutuvat keskimääräiset kulut kertamaksuna 157,42 €  (alv 0 %)  195,20 € (alv 24 %).

 

Vesihuoltolaitoksen yleiskulut sekä tuntiveloitushinnat 

Liittyjälle tehdyistä töistä, joita taksassa ei erikseen mainita, peritään vesilaitoksen tuntiveloitushintojen ja yleiskulujen mukaan muodostunut maksu.

Vesihuoltolaitoksen suorittamien laskutettavien töiden yleiskustannukset sekä tuntiveloitushinnat.

Yleiskustannusprosentti on 15 %.

Tuntiveloitushinnat ovat:

 – vesilaitoksen johtaja  40,00 € (alv 0 %)  49,60 € (alv 24 %)
 – vesihuoltomestari   29,18 € (alv 0 %)   36,18 € (alv 24 %)
 – vesihuoltoasentajat  27,85 € (alv 0 %)  34,53 € (alv 24 %)

Hälytystyön tuntiveloitushinta
51,13 € (alv 0 %) 63,40 € (alv 24 %)

 

Kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemäriverkostoon perittävä liittämismaksu

Liittämismaksuun sisältyvät mm. seuraavat tarvikkeet: talosulkuventtiili, vesimittariteline ja suojaputki talojohdon sille osalle, joka jää pohjalaatan alle.

Liittämismaksu määräytyy talosulkuventtiilin koon mukaan:

 – pelkän viemärin liittäminen   105,37 € (alv 0 %) 130,66 € (alv 24 %)

Vesijohdon ja viemärin liittäminen:

– talosulkuventtiili NS 40   861,84 € (alv 0 %)  1 068,68 € (alv 24 %)
– talosulkuventtiili NS 50 – 65   1 100,27 € (alv 0 %)   1 364,33 € (alv 24 %)
– talosulkuventtiili NS 80 – 100  laskutetaan kustannusten mukaan. Hintaan lisätään yleiskulut 15%.

Pelkän vesijohdon liittäminen:

– talosulkuventtiili NS 40  756,47 € (alv 0 %)   938,02 € (alv 24 %)
– talosulkuventtiili NS 50 – 65    994,91 € (alv 0 %)   1 233,69 € (alv 24 %)
– talosulkuventtiili NS 80 – 100   laskutetaan kustannusten mukaan. Hintaan lisätään yleiskulut 15%.

 

Sprinkleriliittymät                 

Sprinkleriliittymät laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Hintaan lisätään yleiskulut 15 %.

 

Väliaikaiset liittymät 

Mikäli on tarpeen tehdä väliaikainen vesi- ja/tai viemäriliittymä, kustannukset peritään todellisten kulujen mukaan (liittymän perustaminen, purkaminen ja mahdollinen ylläpito/käyttö) lisättynä 15 %:n yleiskuluilla.

 

Arvonlisävero

Asiakkailta peritään edellä olevien maksujen lisäksi kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnastossa on verottomien hintojen jälkeen ilmoitettu verollinen hinta päätösajankohdan arvonlisäverolla.

 

LIITTYMISMAKSUT
Rakentamiskustannusten kattamiseksi perittävän liittymismaksun määräämisen perusteena on liittyvän kiinteistön rakennusten kerrosala. Kerrosalaan lasketaan myös lämpöeristetyt talous- ja saunarakennukset jotka eivät sisällä kiinteää lämmityslaitetta. Tontin pinta-alan vaikutus liittymismaksun suuruuteen on lisätty suoraan kerrosalaa kohti laskettuun kertoimeen.

Liittymismaksun määräytymisperusteena käytettävä kerrosalaa kohti laskettu kerroin:

 – pientalo (1 – 2 asuntoa, yli 500m2)  kerroin 6
 – rivitalo tai muu kytketty pientalo  kerroin 5
 – asuinkerrostalo  kerroin 4
 – asuinliiketalo  kerroin 4
 – liike- ja toimistorakennus  kerroin 3
 – teollisuus- ja varastorakennus (pelkät saniteettivedet)  kerroin 2
 – teollisuusrakennus (vettä käytetään prosessissa)  kerroin 2
 – julkinen rakennus  kerroin 2
 – maatalouden talousrakennus  kerroin 4
 – vapaa-ajanrakennukset  kerroin 6

Mikäli liittymismaksun euromääräinen arvo jää alle 30 % pientalojen 1. maksuluokan liittymismaksusta, veloitetaan 30 %
1. maksuluokan liittymismaksusta (ei koske lisäliittymissopimuksia).

Kertoimella kerrotaan kiinteistön lämmitettävien rakennusten kerrosala ja saadulla summalla kerrotaan liittymismaksun yksikköhinnat, jolloin saadaan liittymismaksu. Erilliset talous- ja saunarakennukset lasketaan pääkäyttötarkoituksen mukaisella kertoimella.

Kerrosalaan ei lasketa erillisiä lämpöeristämättömiä kylmiä rakennuksia eikä katoksilla tms. päärakennukseen kytkettyjä kylmiä rakennuksia.

Vesijohdon liittymismaksun yksikköhinta on 1,45 € / kerrosala-m2.

Jätevesiviemärijohdon liittymismaksun yksikköhinta on 3,36 € / kerrosala-m2.

Liittymismaksut ovat yhteensä 4,81 € / kerrosala-m2.

Jos kiinteistön liittymismaksun perusteena oleva kerrosala myöhemmin muuttuu, liittyjä maksaa lisäliittymämaksuna muutosta vastaavan määrän. Muutoksesta ei kuitenkaan peritä lisäliittymismaksua, ellei kerrosalan muutosta ole vähintään kymmentä prosenttia aikaisemmasta kerrosalasta.

Liittymismaksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä.

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön lämmitettävien rakennusten pinta-alan perusteella. Maksuluokkia on neljä rajattuna kerrosalaneliöiden mukaan, joiden sisään mahtuvilla pientaloilla on sama liittymismaksu kerrosalasta riippumatta.
Neliörajat ovat 1.maksuluokassa 0 – 100 m2,  2. maksuluokassa 101 – 150 m2,  3. maksuluokassa 151 – 250 m2,
4. maksuluokassa 251 – 500 m2.

Pientalojen liittymismaksut muodostuvat edellä mainitulla tavalla laskettuna seuraavasti:

 Maksuluokka 1 kerrosala 0 – 100 m2 3463 €
 Maksuluokka 2 kerrosala 101 -150 m2 5195 €
 Maksuluokka 3 kerrosala 151 – 250 m2  5772 €
 Maksuluokka 4 kerrosala 251 – 500 m2   8693 €

Lisäliittymismaksua peritään kerrosalan kasvaessa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan ja maksuluokkien maksujen erotus peritään lisäliittymismaksuna.

Pientalon liittymismaksua laskettaessa on maksuluokkaan 3 käytetty kerrosalaa 200 m2, joka on kerrottu liittymismaksusummalla 4,81 € / k-ala m2 ja kertoimella 6. Maksuluokkien 1 ja 2 liittymismaksu lasketaan samoin, mutta käyttämällä maksuluokkien suurinta kerrosalaa 100 m2 ja 150 m2. Maksuluokan 4 liittymismaksussa käytetään maksuluokan pienintä kerrosalaa 251 m2. Maksuluokan 1, 2 ja 4 liittymismaksujen osalta on hintaa tarkistettu 20 % ylöspäin. 

Liittyminen vain vesijohtoon:

 Maksuluokka 1   1 044 €
 Maksuluokka 2   1 566 €
 Maksuluokka 3   1 739 €
 Maksuluokka 4    2 620 €

Liittyminen vain jätevesijohtoon:

 Maksuluokka 1  2 419 €
 Maksuluokka 2  3 629 €
 Maksuluokka 3   4 033 €
 Maksuluokka 4   6 073 €

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja 1.4.2004 alkaen siirto- ja palautuskelpoisia.