Kiinteistön liittäminen verkostoon

Liittymälausunnot

Ennen rakennusluvan myöntämistä kunnallistekniikan suunnittelija p. 044 4675 325 antaa lausunnon kiinteistön mahdollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Lausunnosta ilmenee liittymien paikat, liittymiskorkeudet ja padotuskorkeudet. Mahdolliset erityisvaatimukset ilmenevät lausunnosta. Lausunto annetaan ennakkolausuntona tonttikartan liitteenä.

Sopimukset

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen tehdään liittymissopimukset Vihdin Veden asiakaspalvelussa p. 044 767 4875 tai p. 044 767 4874.

Työtilaukset (liitostyö)

Liitostyön voi tilata vesihuoltoryhmältä p. 0500 216 982, kun liittymissopimukset on allekirjoitettu.

Vihdin Vesi vastaa kaikista materiaaleista, liittämisestä ja kaivamisesta yleisellä alueella vähintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Tontin omistaja vastaa tontilla tapahtuvasta rakentamisesta. Liitostyöstä peritään erillinen liitostyömaksu kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan.

Liittyjä hankkii ja asentaa vesihuoltolaitoksen mitoittaman tonttivesijohdon sekä tonttiviemärijohdon. Liittyjä kaivaa laitoksen osoittaman liitospaikan auki siten, että laitos voi suorittaa tonttijohtojen liittämistyön asennusrajaan asti.

Kaivutyöohjeet

Mittarointi

Mittaroinnin voi tilata vesihuoltoryhmältä p. 0500 216 982.

Laitos asentaa vesimittaritelineen ja vesimittarin liittyjän tekemään rakennusaikaiseen asennusseinään, joka sijoitetaan vesimittarin lopulliseen paikkaan. Asennusseinässä on oltava merkittynä valmiin lattian taso.

Huonetila on varattava välittömästi perusmuurin sisäpuolelta kohdasta, jossa tonttijohto tulee rakennuksen sisään. Tonttijohto asennetaan suojaputkeen pohjalaatan alle jäävältä osalta. Suojaputken toimittaa vesihuoltolaitos.

Huonetilan suuruuden määrittämiseksi voidaan käyttää Rakentamismääräyskokoelman D 1, kohdan 2.8 mukaisia ohjearvoja.

Kerros- ja rivitalojen vesimittarihuoneessa on oltava riittävä valaistus ja tuuletus sekä oma ovi, johon kiinnitetään vesimittarisymboli tai teksti ”vesimittari”. Asiaan kuuluville vesihuoltolaitoksen henkilöille on järjestettävä esteetön pääsy vesimittarille.

Omakotitaloissa, joissa vesimittarille ei voida järjestää erillistä huonetta, on vesimittari suojattava tuuletetulla kotelolla. Tällöin on järjestettävä riittävän suuri työskentelytila vesimittarin vaihtoa ja vaivatonta lukemista varten.

Pohja- ja likaveden pääsy vesimittaritilaan on estettävä ja tila on varustettava lattiakaivolla.

Vesimittari on suojattava pakkaselta, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

KVV-tarkastukset

  • Tarkastukset suorittaa kvv-työnjohtaja.
  • Ns. vanhan talon liittymät: vv-suunnitelmat, tarkastusasiakirja ja kvv-työnjohtajahakemus toimitetaan vesihuoltolaitokselle.
  • Uudisrakennuskohteet ja muut rakennusluvan alaiset kohteet: vv-suunnitelmat ja kvv-työnjohtajahakemus toimitetaan rakennusvalvontaan.
  • Molemmat tapaukset: suunnitelmat ja työnjohtajahakemus toimitettava ennen liittymistä!

 

 

Viimeksi päivitetty 31.05.2018

Yhteystiedot

Vikapäivystys 24h puh. 0500 216 982

Asiakaspalvelu
Avoinna ma-to klo 9.00 - 11.00, klo 12.00 - 15.00
pe ja arkipyhien aattoina klo 9.00 - 11.00, klo 12.00 - 14.00

Puhelin 044 767 4874 ja 044 767 4875

Sähköpostiosoite vesihuoltolaitos(ät)vihti.fi
Henkilökunnalle etunimi.sukunimi(ät)vihti.fi

 

Kiinteistön liittäminen verkostoon

Liittymälausunnot

Ennen rakennusluvan myöntämistä kunnallistekniikan suunnittelija p. 044 4675 325 antaa lausunnon kiinteistön mahdollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Lausunnosta ilmenee liittymien paikat, liittymiskorkeudet ja padotuskorkeudet. Mahdolliset erityisvaatimukset ilmenevät lausunnosta. Lausunto annetaan ennakkolausuntona tonttikartan liitteenä.

Sopimukset

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen tehdään liittymissopimukset Vihdin Veden asiakaspalvelussa p. 044 767 4875 tai p. 044 767 4874.

Työtilaukset (liitostyö)

Liitostyön voi tilata vesihuoltoryhmältä p. 0500 216 982, kun liittymissopimukset on allekirjoitettu.

Vihdin Vesi vastaa kaikista materiaaleista, liittämisestä ja kaivamisesta yleisellä alueella vähintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Tontin omistaja vastaa tontilla tapahtuvasta rakentamisesta. Liitostyöstä peritään erillinen liitostyömaksu kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan.

Liittyjä hankkii ja asentaa vesihuoltolaitoksen mitoittaman tonttivesijohdon sekä tonttiviemärijohdon. Liittyjä kaivaa laitoksen osoittaman liitospaikan auki siten, että laitos voi suorittaa tonttijohtojen liittämistyön asennusrajaan asti.

Kaivutyöohjeet

Mittarointi

Mittaroinnin voi tilata vesihuoltoryhmältä p. 0500 216 982.

Laitos asentaa vesimittaritelineen ja vesimittarin liittyjän tekemään rakennusaikaiseen asennusseinään, joka sijoitetaan vesimittarin lopulliseen paikkaan. Asennusseinässä on oltava merkittynä valmiin lattian taso.

Huonetila on varattava välittömästi perusmuurin sisäpuolelta kohdasta, jossa tonttijohto tulee rakennuksen sisään. Tonttijohto asennetaan suojaputkeen pohjalaatan alle jäävältä osalta. Suojaputken toimittaa vesihuoltolaitos.

Huonetilan suuruuden määrittämiseksi voidaan käyttää Rakentamismääräyskokoelman D 1, kohdan 2.8 mukaisia ohjearvoja.

Kerros- ja rivitalojen vesimittarihuoneessa on oltava riittävä valaistus ja tuuletus sekä oma ovi, johon kiinnitetään vesimittarisymboli tai teksti ”vesimittari”. Asiaan kuuluville vesihuoltolaitoksen henkilöille on järjestettävä esteetön pääsy vesimittarille.

Omakotitaloissa, joissa vesimittarille ei voida järjestää erillistä huonetta, on vesimittari suojattava tuuletetulla kotelolla. Tällöin on järjestettävä riittävän suuri työskentelytila vesimittarin vaihtoa ja vaivatonta lukemista varten.

Pohja- ja likaveden pääsy vesimittaritilaan on estettävä ja tila on varustettava lattiakaivolla.

Vesimittari on suojattava pakkaselta, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

KVV-tarkastukset

  • Tarkastukset suorittaa kvv-työnjohtaja.
  • Ns. vanhan talon liittymät: vv-suunnitelmat, tarkastusasiakirja ja kvv-työnjohtajahakemus toimitetaan vesihuoltolaitokselle.
  • Uudisrakennuskohteet ja muut rakennusluvan alaiset kohteet: vv-suunnitelmat ja kvv-työnjohtajahakemus toimitetaan rakennusvalvontaan.
  • Molemmat tapaukset: suunnitelmat ja työnjohtajahakemus toimitettava ennen liittymistä!

 

 

Viimeksi päivitetty 31.05.2018