Sprinkleri

Sprinklerijärjestelmät Vihdin Veden verkostossa

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä erillinen kirjallinen hakemus. Liittymisestä tehdään sopimus Vihdin Veden ja asiakkaan kesken. Liitoskohtalausuntoa varten on tässä edellä mainitussa hakemuksessa kerrottava haluttu mitoitusvesimäärä ja -paine sekä toiminta-aika. Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Vihdin Vesi määrittää liitoskohdan ja minimipaineen. Maksimimaaliset käytettävissä olevat virtaamatiedot arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli ne eivät ole riittävät kiinteistön tarpeita varten, tulee liittyjän itse ryhtyä muihin toimenpiteisiin riittävän vedensaannin varmistamiseksi (esim. erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus). Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Vihdin Veden vesijohtoverkostoon. Sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vihdin Vedelle. Vihdin Vesi ei peri erillistä sprinklerikäyttö- tai perusmaksua. Sprinklerilaitteistoja verkostoon liitettäessä saattaa laitokselle aiheutua kustannuksia. Sprinkleriliittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Vihdin Veteen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Vihdin Vedelle. Vihdin Veden sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitus- ja sopimusehtomalleihin. Näihin voidaan tehdä tarkennuksia vastaamaan Vihdin Veden toimintaympäristöä ja -tapoja.

Lisätietoja, vesihuoltomestari p. 0500 818 031

Sprinklerisopimuksen sopimusehdot

Sprinkleriliittymien toimitusehdot

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 24.05.2016

Sprinkleri

Sprinklerijärjestelmät Vihdin Veden verkostossa

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä erillinen kirjallinen hakemus. Liittymisestä tehdään sopimus Vihdin Veden ja asiakkaan kesken. Liitoskohtalausuntoa varten on tässä edellä mainitussa hakemuksessa kerrottava haluttu mitoitusvesimäärä ja -paine sekä toiminta-aika. Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä ja KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Vihdin Vesi määrittää liitoskohdan ja minimipaineen. Maksimimaaliset käytettävissä olevat virtaamatiedot arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli ne eivät ole riittävät kiinteistön tarpeita varten, tulee liittyjän itse ryhtyä muihin toimenpiteisiin riittävän vedensaannin varmistamiseksi (esim. erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus). Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kiinteistön sprinkleriliittymäjohto voidaan rakentaa ja liittää Vihdin Veden vesijohtoverkostoon. Sopimuskumppani on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista Vihdin Vedelle. Vihdin Vesi ei peri erillistä sprinklerikäyttö- tai perusmaksua. Sprinklerilaitteistoja verkostoon liitettäessä saattaa laitokselle aiheutua kustannuksia. Sprinkleriliittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa liittyjä.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkistuksista tulee olla yhteydessä Vihdin Veteen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Vihdin Vedelle. Vihdin Veden sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen (VVY) toimitus- ja sopimusehtomalleihin. Näihin voidaan tehdä tarkennuksia vastaamaan Vihdin Veden toimintaympäristöä ja -tapoja.

Lisätietoja, vesihuoltomestari p. 0500 818 031

Sprinklerisopimuksen sopimusehdot

Sprinkleriliittymien toimitusehdot

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 24.05.2016