Vihdin kunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelma – kiinteistöveroa tullaan laskemaan vuodelle 2018

14.11.2017

Vuosi 2018 on Vihdissä kehittämisen aikaa ja kunta tulee tekemään lisäpanostusten myötä lievästi alijäämäisen tuloksen, alijäämän ollessa 277 tuhatta euroa. Tulos pyritään kuitenkin kääntämään ylijäämäiseksi vuoden aikana. Taantuman aikana kunnassa tehdyt sopeuttamistoimet ovat luoneet pohjaa vuosien 2016–2017 vahvoille tilikauden tuloksille, jotka mahdollistavat kunnan tulevien vuosien pitkäjänteisen kehittämisen.

”Tavoitteena on lisätä Vihdin kirkonkylän vetovoimaisuutta aloittamalla Campus-hankkeen rakentaminen, panostaa kunnan valokuituyhteyksien parantamiseen, parantaa joukkoliikennettä sekä ottaa käyttöön osallistava budjetointi osana kuntalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Kuntien välisessä alati kiristyvässä kilpailussa kunnan maineella on myös kasvava merkitys. Brändityön myötä Vihdin tunnettavuutta tullaan parantamaan merkittävästi. Samalla tehdään lisäpanostuksia viestintään ja esimerkiksi matkailuun. Vihti tulee jatkossa näkymään aiempaa aktiivisemmin”, kunnanjohtaja Sami Miettinen toteaa.

Verotuloja vuodelle 2018 arvioidaan kertyvän noin 124,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 22,8 miljoonaa euroa.  Veroprosenttien hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto laski vakituisen asumisen kiinteistöveroprosenttia 0,05 prosentilla 0,45 prosenttiin ja piti muut veroprosentit ennallaan. Veroprosentin laskun myötä kiinteistöverot ovat Vihdissä lähellä lakisääteistä alarajaa.

Vuosikate on noin 10 miljoonaa euroa ja poistot noin 10,5 miljoonaa euroa. Investointien bruttomäärä on noin 21,9 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2018 lopussa on noin 90,5 miljoonaa euroa eli 3 075 euroa per asukas.

”Kokonaisuudessaan talousarvio osoittaa kunnan toiminnan ja talouden kehittyvän myönteiseen suuntaan. Vuosi 2018 tulee olemaan myös poikkeuksellisen merkityksellinen edunvalvonnan kannalta. Vihti toimii Kuuma-kuntien puheenjohtajana ajankohtana, jolloin ratkaistaan esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen sekä kasvupalvelu-uudistuksen sisältö. Lisäksi vuoden aikana valmistellaan seuraavaa MAL-sopimuskierrosta sekä ns. Tunnin juna –hanketta”, Miettinen nostaa esille.

Talousarvio 2018_kv