Palvelutietovaranto käyttöön Vihdin kunnassa

29.06.2017 - Suomessa on käynnissä Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma, jossa tuotetaan julkishallinnolle yhteiset sähköisen…

Vihdin kunta kesällä 2017

29.06.2017 - Vihdin kunta kesällä 2017 Vihdin kunnan eri toimipisteet ovat suljettuina…

Vihtijärveä ei liitetä Nurmijärveen

27.06.2017 - Korkein hallinto-oikeus on 27.6.2017 antanut ratkaisunsa Vihtijärven osakuntaliitosesityksestä. Korkein hallinto-oikeus…

Vihdin kunta tarjoaa vuokrattavaksi peltomaita maatalouden harjoittamiseen aikavälille 2018-2022

27.06.2017 - VIHDIN KUNTA TARJOAA VUOKRATTAVAKSI PELTOMAITA MAATALOUDEN HARJOITTAMISEEN AIKAVÄLILLE 2018-2022  Vihdin…

Teknisen ja ympäristöjohtajan päätöksiä 29.6.2017

28.06.2017 - JULKIPANOILMOITUS Poikkeamislupapäätöksen/ suunnittelutarveratkaisun antamisesta (MRL 142 §, 198 § ja…

Kaavoituspäällikön päätöksiä 28.6.2017

27.06.2017 - JULKIPANOILMOITUS maisematyölupia koskevien päätösten antamisesta  (MRL 142 § ja MRA 97…

Vihdin kunta tarjoaa vuokrattavaksi peltomaita maatalouden harjoittamiseen aikavälille 2018-2022

27.06.2017 - VIHDIN KUNTA TARJOAA VUOKRATTAVAKSI PELTOMAITA MAATALOUDEN HARJOITTAMISEEN AIKAVÄLILLE 2018-2022  Vihdin…

Johtavan rakennustarkastajan päätöksiä 22.6.2017

21.06.2017 - Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen on tehnyt seuraavat päätökset. Ne annetaan…