Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava ja kaavan laatija
Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnan alueella. Kaavassa ratkaistaan usean kunnan osalta aluerakenteen periaatteellisia kysymyksiä. Kaavan laatii maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

 

Vahvistetut maakuntakaavat Uudellamaalla

 • Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 8.11.2006)
  Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
 • Uudenmaan ensimmäinen vaihemaakuntakaava (vahvistettu 22.6.2010)
  Vaihekaava täydentää 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Täydentäviä asiakokonaisuuksia ovat muun muassa jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsäalueet.
 • Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava (vahvistettu 30.10.2014)
  Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimassa olevia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja. Määrittelemme siinä maakunnan kasvun suunnat pitkälle tulevaisuuteen.
 • Uudenmaan kolmas vaihemaakuntakaava (vahvistettu 14.12.2012)
  Kaava käsittää vain Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon.
 • Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava (tullut voimaan maakuntahallituksen päätöksellä 21.8.2017)
  Kaavassa määritellään suuret yhteyiset kehittämislinjat elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen ja kulttuuriympäristöjen osalta.

 

Tekeillä olevat maakuntakaavat Uudellamaalla

 • Uusimaa-kaava 2050
  Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019. Uusimaa-kaava on valmisteluvaiheessa, ja siitä pyydetään palautetta: lausunnot viranomaisilta ja kommentit osallisilta. Kaava on nähtävillä 13.4.2018 asti.
  Katso video: Näistä aineksista syntyy Uusimaa-kaava
 • Östersundomin alueen kaava
  Östersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta. Kaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä 3.1.2018 asti. Aineisto viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Östersundomin maakuntakaavan 12.6.2018 pidettävässä kokouksessa.

 

Vireillä on muutos maankäyttö- ja rakennuslakiin, jolla maakuntakaavan vahvistamismenettelystä luovuttaisiin ja kaavan hyväksyisi jatkossa maakunnan liitto.

Viimeksi päivitetty 20.11.2018

Yhteystiedot

Maakuntakaavoituksesta Vihdin alueella vastaa:

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Puhelin (09) 4767 411
Faksi (09) 4767 4300


Kirjaamon sähköposti:
toimisto (ät) uudenmaanliitto.fi


Toimisto on avoinna arkisin kello 8.15–15.45.
Puhelinvaihde kello 8.30–15.45.


Vihdin kunta, maakuntakaavoitus:

yleiskaavasuunnittelija
Mikko Laukkanen
p. 050 302 4695
mikko.laukkanen(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava ja kaavan laatija
Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnan alueella. Kaavassa ratkaistaan usean kunnan osalta aluerakenteen periaatteellisia kysymyksiä. Kaavan laatii maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

 

Vahvistetut maakuntakaavat Uudellamaalla

 • Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 8.11.2006)
  Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
 • Uudenmaan ensimmäinen vaihemaakuntakaava (vahvistettu 22.6.2010)
  Vaihekaava täydentää 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Täydentäviä asiakokonaisuuksia ovat muun muassa jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsäalueet.
 • Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava (vahvistettu 30.10.2014)
  Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimassa olevia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja. Määrittelemme siinä maakunnan kasvun suunnat pitkälle tulevaisuuteen.
 • Uudenmaan kolmas vaihemaakuntakaava (vahvistettu 14.12.2012)
  Kaava käsittää vain Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon.
 • Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava (tullut voimaan maakuntahallituksen päätöksellä 21.8.2017)
  Kaavassa määritellään suuret yhteyiset kehittämislinjat elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan, logistiikan, tuulivoiman, viherrakenteen ja kulttuuriympäristöjen osalta.

 

Tekeillä olevat maakuntakaavat Uudellamaalla

 • Uusimaa-kaava 2050
  Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019. Uusimaa-kaava on valmisteluvaiheessa, ja siitä pyydetään palautetta: lausunnot viranomaisilta ja kommentit osallisilta. Kaava on nähtävillä 13.4.2018 asti.
  Katso video: Näistä aineksista syntyy Uusimaa-kaava
 • Östersundomin alueen kaava
  Östersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta. Kaavaehdotuksen aineisto oli nähtävillä 3.1.2018 asti. Aineisto viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Östersundomin maakuntakaavan 12.6.2018 pidettävässä kokouksessa.

 

Vireillä on muutos maankäyttö- ja rakennuslakiin, jolla maakuntakaavan vahvistamismenettelystä luovuttaisiin ja kaavan hyväksyisi jatkossa maakunnan liitto.

Viimeksi päivitetty 20.11.2018