Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta1.
Tavoitteena on:

 • parantaa jalankulkijoiden olosuhteita
 • selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa
 • helpottaa tontinomistajien töitä pientaloalueilla
 • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamia haittoja

Laki koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja, mutta ei maanteitä eikä yksityisteitä.

1)Laki 31.8.1978/669, säädös 547/2005 (www.finlex.fi).

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
 • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen
 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

 • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen
 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu:

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen

kiinteistöllekuuluvatvastuut (Kuntaliiton julkaisu marraskuu 2005)

Viimeksi päivitetty 08.03.2017

Yhteystiedot

katumestari
Jari Kokkonen, klo 7.00 – 11.00
0500 818 015

arkipäivinä ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.30

etunimi.sukunimi(ät)vihti.fi

Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta1.
Tavoitteena on:

 • parantaa jalankulkijoiden olosuhteita
 • selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa
 • helpottaa tontinomistajien töitä pientaloalueilla
 • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamia haittoja

Laki koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja, mutta ei maanteitä eikä yksityisteitä.

1)Laki 31.8.1978/669, säädös 547/2005 (www.finlex.fi).

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
 • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen
 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

 • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen
 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu:

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen

kiinteistöllekuuluvatvastuut (Kuntaliiton julkaisu marraskuu 2005)

Viimeksi päivitetty 08.03.2017