Kunnossapitoluokitukset

Kunnossapitoluokitukset

1. TALVIKUNNOSSAPITO 2017 ALKAEN

1.1 Lumen auraus ajoradalta

Sallitut lumimäärät eri kunnossapitoluokissa ovat seuraavat:

1. Luokka irtolunta keskimäärin 5 cm

2. Luokka irtolunta keskimäärin 5 cm

3. Luokka irtolunta keskimäärin 7 cm

1. ja 2. luokan kaduilla kuitenkin aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa.

1.2 Aurauksen ajoitus

Aurauksen aloittamisen ajankohta:

1. Luokka mahdollisimman pian laatustandardin alituttua, tai riittävän ajoissa ennen liikenteen huipputuntien alkamista. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 5 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen klo 6.00 mennessä.

2. Luokka laatustandardin alituttua, yleensä lumisateen lakattua. Jos lumisade jatkuu pitkään, aurataan mahdollisuuksien mukaan laatustandardin alituttua. Normaalisti auraus suoritetaan välittömästi 1. luokan katujen jälkeen. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 7 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen kevyen liikenteen väylillä klo 7.00 ja ajoradoilla klo 8.00 mennessä. Auraustyö voidaan joutua keskeyttämään mikäli keliolosuhteet vaativat aloittamaan liukkaudentorjunnan.

3. Luokka laatustandardin alituttua. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 14 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen, mikäli aurauskalusto ei ole siirretty liukkaudentorjuntatyöhön

Pyhäpäivinä kunnossapitoluokassa 1 noudatetaan kunnossapitoluokan 2 tavoitteellista laatutasoa.

Kiinteistön omistajien velvollisuutena on tarvittaessa poistaa kadun vierelle kertyneet lumivallit, samoin aurauksessa tontille johtavien teiden liittymiin kertyneet lumet. Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistölle.

Kiinteistöjen kunnossapito ei saa vaikeuttaa kadun talvikunnossapitoa ja kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katu-alueelle eikä katujen näkemäalueille.

Ympäristöviranomainen voi määrätä tontinomistajan poistamaan lumet em. tapauksissa ja määrätä suorittamaan kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuutensa.

1.3 Talvihöyläys

Sallitut urasyvyydet eri kunnossapitoluokissa ovat seuraavat:

1. Luokka keskimääräinen urasyvyys 3 cm

2. Luokka keskimääräinen urasyvyys 5 cm

3. Luokka keskimääräinen urasyvyys 7 cm

Urasyvyys mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. Polanne ei saa 1. ja 2. luokan kadulla kasvaa niin paksuksi, että reunatukilinja katoaa näkyvistä.

1.4 Talvihöyläyksen ajoitus

1. Luokka mahdollisimman pian kun haitallisia uria alkaa syntyä tai viimeistään kun laatustandardi alittuu

2. Luokka mahdollisimman pian kun haitallisia uria alkaa syntyä tai viimeistään kun laatustandardi alittuu

3. luokka laatustandardin alittua, ainakin kerran talvessa ennen lumen sulamista, jotta sohjoa ei tule liikaa

1.5 Liukkauden torjunta

1. Luokka liukkauden torjunta suoritetaan aina kelin niin vaatiessa. Ajoradat hiekoitetaan pääsääntöisesti yhdellä kertaa kaikilta osin. Yllättävissä keliolosuhteissa voidaan käsitellä ensiksi vaarallisimmat kohdat, mm. mäet, risteykset, suojatiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin ja ennen ajoratoja.

 

2. Luokka suoritetaan 1. luokan katujen jälkeen, pääosin hiekoitetaan vain mäet ja risteykset sekä jalankulkutiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

3. Luokka suoritetaan 2. luokan katujen jälkeen, pääosin hiekoitetaan vain mäet ja risteykset sekä jalankulkutiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

1.6 Liukkauden torjunnan ajoitus

Liukkauden torjunta aloitetaan, kun säätilassa tapahtuva muutos aiheuttaa liukkautta. Tällaisia tilanteita ovat mm. sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean väylän jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade

1. Luokka pyritään käsittelemään ennen liikenteen huipputunteja

2. Luokka pyritään suorittamaan työpäivän aikana, 1. luokan jälkeen

3. Luokka hiekoitetaan normaalina työaikana, kun kalusto ylemmistä hoitoluokista vapautuu

Yleensä aurataan ennen liukkaudentorjunnan aloittamista ja jos joudutaan lumisateen kestäessä hiekoittamaan, käsitellään vain vaarallisimmat kohdat, kiertoliittymät, risteykset ja mäet.

Ajoradat hiekoitetaan ainoastaan tarvittavin osin, jotka yleensä ovat risteysalueet, mäkipaikat, bussipysäkit ja kevyen liikenteen väylät.

1.7 Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito määräytyy kadun hoitoluokan mukaan.

1.8 Hiekoitushiekan poistaminen

1. Luokka mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen

2. Luokka mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen

3. Luokka 1,5 kuukauden kuluessa lumen sulamisen jälkeen. Harjauksen työjärjestyksessä joudutaan luokituksesta poikkeamaan, koska harjaustyö on tehtävä alueittain ja ylhäältä alaspäin, jotta kasteluvesi ei valu puhdistetulle kadulle.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 22.11.2017 § 74

Katujen kunnossapitoluokituskartat taajamittain:
Kirkonkylä
Nummela
Ojakkala
Otalampi

Viimeksi päivitetty 07.02.2019

Yhteystiedot

katumestari
Jari Kokkonen
puh. 0500 818 015
arkipäivinä ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.30
jari.kokkonen(ät)vihti.fi

Kunnossapitoluokitukset

Kunnossapitoluokitukset

1. TALVIKUNNOSSAPITO 2017 ALKAEN

1.1 Lumen auraus ajoradalta

Sallitut lumimäärät eri kunnossapitoluokissa ovat seuraavat:

1. Luokka irtolunta keskimäärin 5 cm

2. Luokka irtolunta keskimäärin 5 cm

3. Luokka irtolunta keskimäärin 7 cm

1. ja 2. luokan kaduilla kuitenkin aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa.

1.2 Aurauksen ajoitus

Aurauksen aloittamisen ajankohta:

1. Luokka mahdollisimman pian laatustandardin alituttua, tai riittävän ajoissa ennen liikenteen huipputuntien alkamista. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 5 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen klo 6.00 mennessä.

2. Luokka laatustandardin alituttua, yleensä lumisateen lakattua. Jos lumisade jatkuu pitkään, aurataan mahdollisuuksien mukaan laatustandardin alituttua. Normaalisti auraus suoritetaan välittömästi 1. luokan katujen jälkeen. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 7 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen kevyen liikenteen väylillä klo 7.00 ja ajoradoilla klo 8.00 mennessä. Auraustyö voidaan joutua keskeyttämään mikäli keliolosuhteet vaativat aloittamaan liukkaudentorjunnan.

3. Luokka laatustandardin alituttua. Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika max. 14 h. Auraus pyritään suorittamaan siten, että työ on suoritettu yöllisen lumisateen jälkeen, mikäli aurauskalusto ei ole siirretty liukkaudentorjuntatyöhön

Pyhäpäivinä kunnossapitoluokassa 1 noudatetaan kunnossapitoluokan 2 tavoitteellista laatutasoa.

Kiinteistön omistajien velvollisuutena on tarvittaessa poistaa kadun vierelle kertyneet lumivallit, samoin aurauksessa tontille johtavien teiden liittymiin kertyneet lumet. Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistölle.

Kiinteistöjen kunnossapito ei saa vaikeuttaa kadun talvikunnossapitoa ja kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katu-alueelle eikä katujen näkemäalueille.

Ympäristöviranomainen voi määrätä tontinomistajan poistamaan lumet em. tapauksissa ja määrätä suorittamaan kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuutensa.

1.3 Talvihöyläys

Sallitut urasyvyydet eri kunnossapitoluokissa ovat seuraavat:

1. Luokka keskimääräinen urasyvyys 3 cm

2. Luokka keskimääräinen urasyvyys 5 cm

3. Luokka keskimääräinen urasyvyys 7 cm

Urasyvyys mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan poikkisuunnassa. Polanne ei saa 1. ja 2. luokan kadulla kasvaa niin paksuksi, että reunatukilinja katoaa näkyvistä.

1.4 Talvihöyläyksen ajoitus

1. Luokka mahdollisimman pian kun haitallisia uria alkaa syntyä tai viimeistään kun laatustandardi alittuu

2. Luokka mahdollisimman pian kun haitallisia uria alkaa syntyä tai viimeistään kun laatustandardi alittuu

3. luokka laatustandardin alittua, ainakin kerran talvessa ennen lumen sulamista, jotta sohjoa ei tule liikaa

1.5 Liukkauden torjunta

1. Luokka liukkauden torjunta suoritetaan aina kelin niin vaatiessa. Ajoradat hiekoitetaan pääsääntöisesti yhdellä kertaa kaikilta osin. Yllättävissä keliolosuhteissa voidaan käsitellä ensiksi vaarallisimmat kohdat, mm. mäet, risteykset, suojatiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin ja ennen ajoratoja.

 

2. Luokka suoritetaan 1. luokan katujen jälkeen, pääosin hiekoitetaan vain mäet ja risteykset sekä jalankulkutiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

3. Luokka suoritetaan 2. luokan katujen jälkeen, pääosin hiekoitetaan vain mäet ja risteykset sekä jalankulkutiet. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

1.6 Liukkauden torjunnan ajoitus

Liukkauden torjunta aloitetaan, kun säätilassa tapahtuva muutos aiheuttaa liukkautta. Tällaisia tilanteita ovat mm. sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean väylän jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade

1. Luokka pyritään käsittelemään ennen liikenteen huipputunteja

2. Luokka pyritään suorittamaan työpäivän aikana, 1. luokan jälkeen

3. Luokka hiekoitetaan normaalina työaikana, kun kalusto ylemmistä hoitoluokista vapautuu

Yleensä aurataan ennen liukkaudentorjunnan aloittamista ja jos joudutaan lumisateen kestäessä hiekoittamaan, käsitellään vain vaarallisimmat kohdat, kiertoliittymät, risteykset ja mäet.

Ajoradat hiekoitetaan ainoastaan tarvittavin osin, jotka yleensä ovat risteysalueet, mäkipaikat, bussipysäkit ja kevyen liikenteen väylät.

1.7 Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylien kunnossapito määräytyy kadun hoitoluokan mukaan.

1.8 Hiekoitushiekan poistaminen

1. Luokka mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen

2. Luokka mahdollisimman pian lumen sulamisen jälkeen

3. Luokka 1,5 kuukauden kuluessa lumen sulamisen jälkeen. Harjauksen työjärjestyksessä joudutaan luokituksesta poikkeamaan, koska harjaustyö on tehtävä alueittain ja ylhäältä alaspäin, jotta kasteluvesi ei valu puhdistetulle kadulle.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 22.11.2017 § 74

Katujen kunnossapitoluokituskartat taajamittain:
Kirkonkylä
Nummela
Ojakkala
Otalampi

Viimeksi päivitetty 07.02.2019