Liikennealueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito

Liikennealueet ja vesihuoltoverkostot

Suunnittelu
• Katujen ja muiden liikennealueiden sekä vesihuoltoverkoston suunnittelu ja rakentamisen ohjelmointi
• Liikenne- ja muiden yleisten alueiden tilapäiset käyttöluvat
• Liikennemerkit

vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonas Lindgren, soittoaika ti ja to klo 12.00-13.30
044 7674 457

• Tieliittymälausunnot rakennuslupahakemuksen liitteeksi

suunnittelija Kristiina Kemppainen
044 4675 325

Rakentaminen ja kunnossapito   klo 7.00– 15.30 (pe 13.30)
•Kunnallistekniikan rakentamistyömaiden johtaminen

maanrakennusmestari Mikko Toivonen
050 301 5830

johtava puutarhuri
Teuvo Vessman
044 767 4664

• Katujen ja muiden liikennealueiden kunnossapito
• Tievalaistusten ja liikenne- sekä teollisuusalueopasteiden kunnossapito
• Romuajoneuvojen siirto kunnan yleisiltä alueilta

katumestari Jari Kokkonen
0500 818 015

 

Viimeksi päivitetty 18.02.2019

Liikennealueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito

Liikennealueet ja vesihuoltoverkostot

Suunnittelu
• Katujen ja muiden liikennealueiden sekä vesihuoltoverkoston suunnittelu ja rakentamisen ohjelmointi
• Liikenne- ja muiden yleisten alueiden tilapäiset käyttöluvat
• Liikennemerkit

vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonas Lindgren, soittoaika ti ja to klo 12.00-13.30
044 7674 457

• Tieliittymälausunnot rakennuslupahakemuksen liitteeksi

suunnittelija Kristiina Kemppainen
044 4675 325

Rakentaminen ja kunnossapito   klo 7.00– 15.30 (pe 13.30)
•Kunnallistekniikan rakentamistyömaiden johtaminen

maanrakennusmestari Mikko Toivonen
050 301 5830

johtava puutarhuri
Teuvo Vessman
044 767 4664

• Katujen ja muiden liikennealueiden kunnossapito
• Tievalaistusten ja liikenne- sekä teollisuusalueopasteiden kunnossapito
• Romuajoneuvojen siirto kunnan yleisiltä alueilta

katumestari Jari Kokkonen
0500 818 015

 

Viimeksi päivitetty 18.02.2019