Vihdin joukkoliikennettä koskeva päätöksenteko etenee: kunnanvaltuusto linjaa järjestämistavan 10.12. – kunnanhallitus esittää markkinaehtoista liikennettä ja lipputuotteiden kehittämistä palvelusetelillä

28.11.2018

Tiedote 28.11.2018

Kunnanhallitus päätti syksyllä 2017 käynnistää selvityksen Vihdin joukkoliikenteestä. Työ käynnistyi marraskuussa 2017 ja sitä viimeisteltiin helmikuuhun 2018 asti. Työn toteutuksesta vastasi Sitowise Oy ja toteutusta ohjasi Vihdin kunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) asiantuntijoista koostunut ohjausryhmä.

Työssä tarkasteltiin sekä joukkoliikenteen palvelutasoa että järjestämistapavaihtoehtoja. Järjestämistapavaihtoehtoina olivat nykyinen markkinaehtoinen malli, ELY-vetoinen PSA-malli sekä HSL-vetoinen PSA-malli. Lisäksi tarkasteluun otettiin PSA-malli, jossa perustettaisiin Lohjan ja Vihdin alueelle yhteinen, uusi joukkoliikenneviranomainen. Selvitystyön valmistuttua todettiin, että parhaiten Vihtiin sopivan järjestämistavan selvittämiseksi tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa etenkin HSL-vetoisen PSA-mallin kustannusten muodostumisesta, syntyvästä palvelutarjonnasta (runkolinjoista ja vuoroväleistä) eri yhteysväleillä sekä mahdollisista reunaehdoista, joita järjestelmään liittyy.

Kunnanhallitus päätti esittää HSL:lle tarkemman kuntakohtaisen liittymisselvityksen tekemistä. Työ käynnistettiin huhtikuussa 2018 ja se valmistui marraskuussa. Samaan aikaan selkeytettiin ja kiteytettiin markkinaehtoista ja ELY-vetoista mallia siten, että kaikki vaihtoehdot ovat vertailukelpoisia palvelutasoltaan ja valinta joukkoliikenteen järjestämistavasta voidaan tehdä kaikkien esillä olleiden vaihtoehtojen välillä.

Joukkoliikenteen järjestämistapaa käsiteltiin em. selvitysten pohjalta Vihdin kunnanhallituksessa 26.11.2018. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että joukkoliikenteen järjestämistapana säilyy jatkossakin markkinaehtoinen malli. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että kunnan mahdollisuutta vaikuttaa markkinaehtoisen liikenteen lippujärjestelmiin selvitetään liikennöitsijöiden ja Matkahuollon kanssa. Mahdollisen palvelusetelin avulla kunta voisi alentaa kuntalaisten maksamia matkalippujen hintoja sekä parantaa lipputuotteiden yhteensopivuutta.

Vihdin kunnanvaltuusto käsittelee joukkoliikenteen järjestämistapaa kokouksessaan 10.12. Kunnanvaltuusto päätti jo aikaisemmin syksyllä parantaa kunnan joukkoliikenneyhteyksiä antamalla ns. palvelulupauksen, joka sisältää lisävuoroja mm. kunnan sisällä sekä naapurikuntiin Lohjalle ja Karkkilaan.

Vihdin joukkoliikenneselvityksen tiivistelmä (PDF)

HSLn jäsenyysselvitys ja kustannusarviot (PDF)

(jutussa oleva pääkuva: kuvituskuva)