Vihdin kunnan rakennusjärjestys asetetaan uudelleen nähtäville

12.2.2019

Tiedote 12.2.2019

Vihdin kunta on aloittanut nykyisen rakennusjärjestyksen uudistamistyön loppuvuodesta 2016. Rakennusjärjestysehdotuksesta on laadittu entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Vihdin kunnassa. Uudistamistyön yhtenä tavoitteena on, että esimerkiksi vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta voidaan vähentää.

Rakennusjärjestysehdotus oli nähtävillä vuoden 2018 lopussa. Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella pykäliin on tehty muutoksia, jotka koskevat muun muassa rakentamisen määrää tai rakennuspaikkaa. Tästä syystä Vihdin kunnanhallitus on kokouksessaan 11.2.2019 päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen uudelleen nähtäville.

Rakennusjärjestysehdotus pidetään nähtävillä 21.2. – 22.3.2019 kunnanvirastossa. Palautetta uuteen ehdotukseen voi antaa joko kirjeitse (osoite: Vihdin kunta/Kunnanhallitus, PL 13, 03101 Nummela) tai sähköpostilla kunnanvirasto(ät)vihti.fi 22.3.2019 mennessä. Julkisen nähtävillä olon aikana rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Mikäli rakennusjärjestysehdotukseen ei toisessa ehdotusvaiheessa tule merkittäviä muutoksia, etenee rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulisi voimaan viimeistään syksyllä 2019. Rakennusjärjestysehdotukseen voi tutustua 21.2.2019 alkaen myös osoitteessa: www.vihti.fi/rakennusjarjestys

Lisätietoja:
johtava rakennustarkastaja Sanna Laaksonen, puh. 044 467 5597, sanna.laaksonen(ät)vihti.fi

Aiemmat tiedotteet ja materiaalit rakennusjärjestyksen uudistamisesta:
28.11.2016: http://www.vihti.fi/vihdin-kunnan-rakennusjarjestys-uudistetaan/
15.3.2017: https://www.vihti.fi/yleisotilaisuus-vihdin-kunnan-rakennusjarjestyksen-uudistamisesta-28-3-klo-17/
7.11.2018: https://www.vihti.fi/blog/2018/11/07/vihdin-kunnan-rakennusjarjestys-etenee-lausuntokierrokselle-viime-hetket-vaikuttaa/