Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Laki edellyttää, että sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä verkkosivuilla.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoituksen piirissä olevat Vihdin kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Katselmusjaoston jäsenet ja varajäsenet
 • Tiejaoston jäsenet ja varajäsenet
 • Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Kunnanjohtaja
 • Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijät: kaavoituspäällikkö, katupäällikkö (1.1.2018 alkaen yhdyskuntatekniikan päällikkö), tilapäällikkö, tekninen ja ympäristöjohtaja, vesilaitoksen johtaja (1.1.2018 alkaen)
 • Keskusvaalilautakunnan esittelijä: hallintosihteeri (1.1.2018 alkaen hallintopäällikkö)
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittelijät: kirjasto- ja kulttuuritoimien johtaja, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, museonjohtaja, sivistysjohtaja
 • Lasten ja nuorten lautakunnan esittelijät: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö
 • Ympäristölautakunnan esittelijät: johtava rakennustarkastaja, tekninen ja ympäristöjohtaja, ympäristöpäällikkö

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja –rekisteristä https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sidonnaisuuksien-ilmoittaminen

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 14.11.2017

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Laki edellyttää, että sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä verkkosivuilla.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoituksen piirissä olevat Vihdin kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

 • Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Katselmusjaoston jäsenet ja varajäsenet
 • Tiejaoston jäsenet ja varajäsenet
 • Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • Vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Kunnanjohtaja
 • Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijät: kaavoituspäällikkö, katupäällikkö (1.1.2018 alkaen yhdyskuntatekniikan päällikkö), tilapäällikkö, tekninen ja ympäristöjohtaja, vesilaitoksen johtaja (1.1.2018 alkaen)
 • Keskusvaalilautakunnan esittelijä: hallintosihteeri (1.1.2018 alkaen hallintopäällikkö)
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittelijät: kirjasto- ja kulttuuritoimien johtaja, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, museonjohtaja, sivistysjohtaja
 • Lasten ja nuorten lautakunnan esittelijät: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö
 • Ympäristölautakunnan esittelijät: johtava rakennustarkastaja, tekninen ja ympäristöjohtaja, ympäristöpäällikkö

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja –rekisteristä https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sidonnaisuuksien-ilmoittaminen

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 14.11.2017