Opetussuunnitelma

.

Uudet opetussuunnitelmat ovat voimassa elokuusta 2016 alkaen.

 

Tutustu Vihdin paikallisen opetussuunnitelman osioihin sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

.

Vihdin Perusopetuksen Opetussuunnitelma 2016 Yleinen osa – PDF-tiedosto

.

Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan.

Yläkoulujen asteittain poistuvan opetussuunnitelman Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma ja Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman aineosa

.

Otalammen koulun ops2016 -videossa kiteytettynä uuden opsin ydinasiat!

.

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016 – PDF-tiedosto

.

 

Viimeksi päivitetty 04.11.2016

Opetussuunnitelma

.
Valtakunnallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Uudet opetussuunnitelmat ovat voimassa elokuusta 2016 alkaen.

 

Tutustu Vihdin paikallisen opetussuunnitelman osioihin sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

.

Vihdin Perusopetuksen Opetussuunnitelma 2016 Yleinen osa – PDF-tiedosto

.

Opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiltä osin käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna siten kuin edellä todetaan.

Yläkoulujen asteittain poistuvan opetussuunnitelman Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma ja Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman aineosa

.

Otalammen koulun ops2016 -videossa kiteytettynä uuden opsin ydinasiat!

.

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016 – PDF-tiedosto

.

 

Viimeksi päivitetty 04.11.2016