Naapurien kuuleminen

ojakkala_oktalue

Naapurien kuulemislomake löytyy kaavoituksen lomakkeista.

Naapurien kuuleminen ei tarkoita naapurin lupaa tai suostumusta vaan sitä, että naapuri on tietoinen maisematyölupahakemuksesta ja voi tarvittaessa reagoida huomautuksella heti (7 pv kuluessa saatuaan tiedon) tai kun päätös on tehty (oikaisuvaatimus). Hakijan on ilmoitettava hakemuksen vireille tulosta naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta tarpeeton (MRL 133 §, MRA 65 §). Naapurien allekirjoitettu kuuleminen on toimitettava kuntaan hakemuksen liitteenä.

Naapureina pidetään maisematyöalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien ja vastapäätä olevien tilojen omistajia ja haltijoita (joskus myös tierasitteen omistajia). Suuren tilan kyseessä ollen ei aina ole tarpeen kuulla kaikkia rajanaapureita, mikäli hanke ei vaikuta naapurin oloihin. Asioiden käsittelyä nopeuttaa, mikäli hakija suorittaa naapurien kuulemisen. Todisteeksi kuulemisesta ei riitä hakijan lähettämä kappale saantitodistuksesta tai kirjatusta kirjeestä vaan kuulemislomakkeen tai vastaavan dokumentin allekirjoitus tai naapurin sähköpostiosoitteesta lähetetty viesti, jonka perusteella voidaan saada selvyys että naapuria on kuultu.

Hakija voi myös antaa naapurien kuulemisen kunnan tehtäväksi, jolloin hakijaa veloitetaan kuulemisesta kunnan voimassa olevan taksan mukaisesti. Jos hakija on antanut kuulemisen kunnan tehtäväksi, ja jos naapuria ei tiedetä, tai hankaluudetta tavoiteta, tai kuultavia on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun siitä on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, eli kunta kuuluttaa hakemuksesta. Tällaisessa tapauksessa kuulutuskustannukset veloitetaan täysimääräisinä hakijalta

Mikäli toimenpiteellä on laajempaa kuin vain naapureita koskevaa merkitystä, edellyttää  se Hallintolain mukaista kuulemista. Tällöin kunta kuuluttaa maisematyölupahakemuksen vireille tulon, vaikka hakija tai kunta olisivat kuulleet naapurit em. tavoilla. Hakijalta ei veloiteta tällaisen kuulutuksen kustannuksia.

Vihdin kunnan ollessa naapurina käsittelee kunnan maankäyttöinsinööri naapurien kuulemisen ja mahdollisen naapurin suostumuksen kunnan omistamien tilojen osalta.

Luvan hakijan on ilmoitettava maisematyölupahakemuksesta sopivalla tavalla (esim. säänkestävällä tiedotteella) myös toimenpiteen kohteessa (tontilla, metsässä jne.).

Viimeksi päivitetty 08.04.2016

Yhteystiedot

Tiedustelut liittyen naapurien kuulemiseen maisematyölupien yhteydessä
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Naapurien kuuleminen

ojakkala_oktalue

Naapurien kuulemislomake löytyy kaavoituksen lomakkeista.

Naapurien kuuleminen ei tarkoita naapurin lupaa tai suostumusta vaan sitä, että naapuri on tietoinen maisematyölupahakemuksesta ja voi tarvittaessa reagoida huomautuksella heti (7 pv kuluessa saatuaan tiedon) tai kun päätös on tehty (oikaisuvaatimus). Hakijan on ilmoitettava hakemuksen vireille tulosta naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta tarpeeton (MRL 133 §, MRA 65 §). Naapurien allekirjoitettu kuuleminen on toimitettava kuntaan hakemuksen liitteenä.

Naapureina pidetään maisematyöalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien ja vastapäätä olevien tilojen omistajia ja haltijoita (joskus myös tierasitteen omistajia). Suuren tilan kyseessä ollen ei aina ole tarpeen kuulla kaikkia rajanaapureita, mikäli hanke ei vaikuta naapurin oloihin. Asioiden käsittelyä nopeuttaa, mikäli hakija suorittaa naapurien kuulemisen. Todisteeksi kuulemisesta ei riitä hakijan lähettämä kappale saantitodistuksesta tai kirjatusta kirjeestä vaan kuulemislomakkeen tai vastaavan dokumentin allekirjoitus tai naapurin sähköpostiosoitteesta lähetetty viesti, jonka perusteella voidaan saada selvyys että naapuria on kuultu.

Hakija voi myös antaa naapurien kuulemisen kunnan tehtäväksi, jolloin hakijaa veloitetaan kuulemisesta kunnan voimassa olevan taksan mukaisesti. Jos hakija on antanut kuulemisen kunnan tehtäväksi, ja jos naapuria ei tiedetä, tai hankaluudetta tavoiteta, tai kuultavia on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun siitä on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, eli kunta kuuluttaa hakemuksesta. Tällaisessa tapauksessa kuulutuskustannukset veloitetaan täysimääräisinä hakijalta

Mikäli toimenpiteellä on laajempaa kuin vain naapureita koskevaa merkitystä, edellyttää  se Hallintolain mukaista kuulemista. Tällöin kunta kuuluttaa maisematyölupahakemuksen vireille tulon, vaikka hakija tai kunta olisivat kuulleet naapurit em. tavoilla. Hakijalta ei veloiteta tällaisen kuulutuksen kustannuksia.

Vihdin kunnan ollessa naapurina käsittelee kunnan maankäyttöinsinööri naapurien kuulemisen ja mahdollisen naapurin suostumuksen kunnan omistamien tilojen osalta.

Luvan hakijan on ilmoitettava maisematyölupahakemuksesta sopivalla tavalla (esim. säänkestävällä tiedotteella) myös toimenpiteen kohteessa (tontilla, metsässä jne.).

Viimeksi päivitetty 08.04.2016