Ylioppilaskirjoitukset

Lukion päätteeksi toimeenpantavat ylioppilaskirjoitukset perustuvat eri oppiaineiden pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Tutkinnon saa suorittaa hajautetusti enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Ylioppilastutkinnon hajauttajien on sovittava kirjoitustensa aikataulu yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto oppiaineessa on silloin, kun opiskelija on suorittanut kyseisen aineen kaikki pakolliset kurssit. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu.

Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa.

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat syksyn 2016 tutkintokerrasta alkaen sähköisesti asteittain. Muutoksista kerrotaan opiskelijoille sekä yhteisissä tiedotustilaisuuksissa että eri oppiaineiden kursseilla. Uudistuvaan tutkintoon on hyvä tutustua ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta ylioppilastutkinto.fi. Sähköisen kokeen kehittämisaikataulusta ja muista sähköiseen kokeeseen liittyvistä seikoista löytyy tietoa Digabi-otsakkeen alta.

Kuinka toimia yo-kirjoituksissa -video

Viimeksi päivitetty 11.09.2018

Ylioppilaskirjoitukset

Lukion päätteeksi toimeenpantavat ylioppilaskirjoitukset perustuvat eri oppiaineiden pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Tutkinnon saa suorittaa hajautetusti enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Ylioppilastutkinnon hajauttajien on sovittava kirjoitustensa aikataulu yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto oppiaineessa on silloin, kun opiskelija on suorittanut kyseisen aineen kaikki pakolliset kurssit. Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineen koe.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu.

Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa.

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat syksyn 2016 tutkintokerrasta alkaen sähköisesti asteittain. Muutoksista kerrotaan opiskelijoille sekä yhteisissä tiedotustilaisuuksissa että eri oppiaineiden kursseilla. Uudistuvaan tutkintoon on hyvä tutustua ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta ylioppilastutkinto.fi. Sähköisen kokeen kehittämisaikataulusta ja muista sähköiseen kokeeseen liittyvistä seikoista löytyy tietoa Digabi-otsakkeen alta.

Kuinka toimia yo-kirjoituksissa -video

Viimeksi päivitetty 11.09.2018