Erityinen tuki

Erityinen tuki (PO 17 §) tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen päätös tehdään tehostettuun tukeen ja moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen selvitykseen pohjautuen silloin kun oppilaan oppimisen edistyminen ei enää ole mahdollista yleisen ja tehostetun tuen avulla.

Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Yksilöllistäminen vaatii hallinnollisen päätöksen, jonka tekee pedagoginen sihteeri. Yksilöllistämispäätöksen tueksi suositellaan psykologin lausuntoa.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ilman tehostetun tuen vaihetta silloin, kun psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaava erityisen syyn vuoksi voida muutoin antaa. Vihdin sivistystoimessa hallinnollisen päätöksen erityisestä tuesta perusopetuksen puolella tekee pedagoginen sihteeri.

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Erityinen tuki

Erityinen tuki (PO 17 §) tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen päätös tehdään tehostettuun tukeen ja moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen selvitykseen pohjautuen silloin kun oppilaan oppimisen edistyminen ei enää ole mahdollista yleisen ja tehostetun tuen avulla.

Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Yksilöllistäminen vaatii hallinnollisen päätöksen, jonka tekee pedagoginen sihteeri. Yksilöllistämispäätöksen tueksi suositellaan psykologin lausuntoa.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ilman tehostetun tuen vaihetta silloin, kun psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaava erityisen syyn vuoksi voida muutoin antaa. Vihdin sivistystoimessa hallinnollisen päätöksen erityisestä tuesta perusopetuksen puolella tekee pedagoginen sihteeri.

Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016